עדכוני חקיקה ופסיקה

אי העברת כספים שנוכו ממשכורת העובד לקופת הפנסיה בשל רשלנות אינה מצדיקה הרמת מסך

19 אוגוסט 2022
הדפסה

מעסיקה לא הפרישה לעובד את הסכומים הנדרשים לקופת הפנסיה. העובד דרש, בין היתר, שבעל השליטה והמנהל בחברה ישלם את תשלומי הפנסיה ויישא באופן אישי באחריות לנזקים שנגרמו לו.

בית הדין קיבל חלקית טענות עובד כלפי מעסיקתו, אך דחה את הבקשה לחייב אישית את בעל השליטה בהיעדר תנאים חריגים המצדיקים זאת. במקרים חריגים ניתן לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, באמצעות הרמת מסך ההתאגדות. אי העברת ניכויים משכר העובד ליעדם, עשויה להוות עילה להרמת מסך, אם הדבר נעשה תוך מעשה פסול שנועד להונות את העובד (כגון: רישום מטעה בתלוש השכר כדי לטשטש זאת). כאן, נוכו כספים ממשכורתו של העובד ולא הועברו ליעדם בשל תקלה טכנית שנבעה ככל הנראה מרשלנות של מספר גורמים. לא מדובר כאן בנסיבות של שליחת יד לכיס העובד במזיד כדי לגזול את כספו ולא נעשה ניסיון לטשטש את העובדות. לכן, אין מקום להרמת מסך או לחיוב בעל השליטה באופן אישי. עם זאת, טענות אחרות של העובד כלפי מעסיקתו בגין השלמת פיצויי פיטורים, פיצוי בגין היעדר שימוע והודעה מוקדמת, התקבלו.