עדכוני חקיקה ופסיקה

אי הנפקת חשבונית מס/קבלה ושימוש לרעה במסך ההתאגדות עלולים להצדיק הרמת מסך

24 ינואר 2023
הדפסה

חברה שנשכרה לביצוע עבודות שיפוצים בדירת מגורים נכנסה להליכי פירוק. בעל המניות נדרש לפצות באופן אישי את הלקוחות בגין נזקים וליקויים רבים שהתגלו בעבודות.

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וחייב את בעל המניות באופן אישי בליקויים ובנזקים וזאת מאחר שעשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות. הרמת מסך ההתאגדות וחיוב אורגן החברה בחובותיה, תיעשה במקרים חריגים, כגון ניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת כדי להונות נושי החברה. כאן, בעל המניות לא היה צד לחוזה השיפוץ ולא היה ערב אישית להתקשרות החברה שהייתה פעילה באותה העת. עם זאת, מדובר בחברה 'משפחתית' אשר קיבלה תמורה בגין עבודות שבוצעו, אך היא לא הנפיקה חשבוניות מס/קבלה מעולם ולא דיווחה על הכנסותיה לרשויות המס. הלכה למעשה, בעל המניות לא עשה את ההפרדה הנפרדת בין כספי החברה לכספיו שלו ועשה שימוש בכספים ששולמו לחברה. בנוסף, החברה לא שילמה אגרה לרשם התאגידים במשך עשר שנים, ולא הגישה דו"ח שנתי לרשם התאגידים במשך 28 שנים. יתרה מכך, גם לאחר שנכנסה החברה להליכי פירוק בעל המניות המשיך לעבוד בפרויקטים אחרים, תחת חברה חדשה שהקים. אין מדובר במחדלים או התנהלות ניהולית לא תקינה, אלא בהתנהלות המהווה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה על מנת להונות את נושי החברה ופוגעת בתכלית החברה. משכך, הורם מסך ההתאגדות ובעל המניות נדרש לפצות את הלקוחות בגין נזקיהם.