עדכוני חקיקה ופסיקה

מסירת סרטוני אבטחה לצד שלישי עשויה להוות פגיעה בפרטיות

21 ינואר 2023
הדפסה

בית קפה נתן לצד ג' לצפות ולצלם סרטוני אבטחה אשר הועלו לאחר מכן לפייסבוק במסגרת פוסט שהאשים אישה בגניבה.

בית המשפט קבע, כי מסירת הסרטונים לאדם שאינו בעל תפקיד בבית הקפה מהווה הפרה של פרטיות האישה. בהתאם להנחיות משרד המשפטים לעניין מצלמות אבטחה הרי שבעוד שמאגר צילומי אבטחה אינו מאגר מידע, הרי שחלים עליהם הגבלות, לרבות האיסור לעשות בצילומים ובסרטונים שימוש או למסרם לצד שלישי שאינו קשור לארגון או למטרה שלשמה הוצבו המצלמות ולמטרה שלשמה הסכימו הנכנסים לבית הקפה להיות מצולמים, וזאת אלא אם מסירת הצילומים נעשית בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על בית הקפה חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות כן. כאן, גם אם בית הקפה לא ידע שיעשו בצילומים שימוש במסגרת פרסום פייסבוק המהווה לשון הרע, הרי שאסור היה לו לאפשר לצד ג' צפייה בסרטונים ובוודאי שהיה אסור לאפשר הוצאה של הסרטונים מחזקתו ושליטתו באמצעות העתקה וצילום. לבית הקפה לא עומדת כל הגנה של פעולה בנסיבות של חובה חוקית, מוסרית או חברתית ועל כן מסירת הסרטונים מהווה פגיעה בפרטיות ועליו לפצות את האישה.