מדוע פסלו את הצוואה לטובתי? – רק רציתי לעזור!
מאמרים מקצועיים

מדוע פסלו את הצוואה לטובתי? – רק רציתי לעזור!

10 אוקטובר 2017
הדפסה
PDF

אדם כותב צוואה ומעוניין להוריש לילדיו את הנכסים.  באופן טבעי הילדים גם מסייעים לו בהכנת הצוואה, מסיעים אותו לעורך הדין, אולי אפילו נמצאים בחדר בעת הפגישה כדי לסייע להורה, ומגלים שנים לאחר מכן שההורשה אליהם תחת הצוואה בטלה בשל כך ושרצון ההורה לא מכובד רק בשל מעורבות הזוכים בצוואה בהליך עריכתה.    מדוע?

אחד הנושאים השכיחים ביותר בסכסוכים המגיעים לפתחו של בית המשפט בנושאי צוואות הוא שאלת מידת מעורבותו של זוכה בצוואה בעריכתה.

אילו היה ההליך מתנהל במדינת ניו יורק זוכה המעורב בניסוח צוואה גורם לכך שהצוואה תיבחן בעין קפדנית ביותר כדי לוודא שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת.  בנוסף, זוכה שהיה עד לחתימת צוואה לא יקבל יותר מאשר מה שהיה מקבל אילולי הייתה קיימת כלל צוואה (אלא אם היו שני עדים נוספים).  להבדיל, בישראל הוראות החוק קובעות כי צוואה המזכה אדם שהיה מעורב בעריכתה – בטלה כלפי אותו אדם.  החוק כולל הגדרה רחבה ביותר של "מעורבות", הכוללת כל היות אדם מעורב בעריכת הצוואה, היות אדם אחד העדים לצוואה או נטילת חלק אחר בעריכתה, אולם בתי המשפט נוטים לפרש את הוראות החוק באופן שיקבל על מתן תוקף לצוואות.

במקרה שהגיע לאחרונה לפתחו של בית המשפט מנוחה הותירה צוואה בה היא מעניקה את מירב נכסיה לאחת מבנותיה, כאשר יתר ילדיה נותרו ללא דבר.  אותה בת ידעה בזמן אמת על רצונה של המנוחה לעשות צוואה, הסיעה אותה לעורך דין מטעמה ועלתה טענה שאף הפעילה עליה לחצים לחתום על הצוואה.  בית המשפט קבע, כי עצם העובדה שהזוכה הסיעה את המנוחה לערוך את צוואתה בפני עורך דין ועצם העובדה שאף ידעה על רצונה של המנוחה מבעוד מועד – אין בה כדי להוכיח כי נטלה חלק בעריכת הצוואה, או השפיעה באופן בלתי הוגן על המנוחה לחתום על הצוואה.   במקרה קיצוני אף יותר, אב שהיה מאושפז בבית אבות ביקש מבנו לסייע לו לשנות את צוואתו כך שאותו בן בלבד יהיה היורש וביקש ממנו לפנות לעורך-דין, על-מנת שזה יערוך צוואה. הבן פנה לעורך דין ומסר לו את פרטי רצונו של האב ולאחר כשבועיים נסע לעורך הדין, לקח את הצוואה המודפסת והביא אותה לבית האבות, שם נחתמה בפני שני עדים, כשהבן היה נוכח בחדר.  למרות זאת בית המשפט העליון קבע, שהבן שימש בסך הכל כעושה דברו של האב, דבר טבעי לאור יחסי האמון בין הצדדים, ולא נחשב כמי שנטל חלק בעריכת הצוואה.

ניסיון החיים מלמד כי קיימים לא מעט מצבים שאינם "שחור או לבן", אשר ללא ייעוץ והכוונה עלולים להוביל לסכסוכים קשים, ארוכים ומתישים.  אשר על-כן, בטרם עריכת צוואה מומלץ להיוועץ בעורך דין המכיר תחום זה ובוודאי שחשוב שהמסמכים הנדרשים יוכנו בסיוע עורך דין.