אפיק משפטי 241 11.10.2017

אפיק משפטי 241 11.10.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 ספטמבר 2017

חברה זרה חייבת בהפקדת ערובה בעת הגשת תביעה על ידה, אלא במקרים חריגים

חברה זרה הגישה תביעה בישראל וטענה כי יש לפטור אותה מהפקדת ערובה להוצאות בהיותה חברת-בת של חברה ציבורית ידועה ומצויה בשליטתו של איש עסקים אמיד...

23 ספטמבר 2017

הוצאת חשבונית לחברה עשויה להעיד על הסכמה להתקשרות מולה ולא מול בעלי מניותיה

מפתח אפליקציית היכרויות תבע שני אנשים שהזמינו ממנו שירותי פיתוח ואת החברה שלהם בגין אי תשלום עבור שירותיו, לרבות שעות עבודה בגין שינויים שנדרשו במהלך פיתוח האפליקציה. הנתבעים טענו שהאפליקציה לא עבדה במקומות סגורים למרות שבמסמך אפיון המערכת לא נרשמה מגבלה זו...

29 ספטמבר 2017

בעל מניות בחברה שמכרה פעילותה ללא גמר חשבון מול העובדים עשוי להיות אחראי אישית

מסעדה נוהלה על ידי חברה בערבון מוגבל, אשר מכרה את המסעדה לצד שלישי ולאחר מכן נכנסה להליכי פירוק. טבח במסעדה תבע את מי שהיתה בעלת המניות והדירקטורית בחברה באופן אישי בגין זכויות סוציאליות שלא קיבל, כגון: פיצויי פיטורין, שעות נוספות והיעדר הודעה מוקדמת על הפסקת עבודתו...

04 ספטמבר 2017

מצגים בעסקה לגבי העתיד לא יהווה עילה למצגי שווא אלא אם לא הייתה כוונה לקיימם

קבוצת משקיעים שהשקיעו בשני פרויקטים של נדל"ן במזרח אירופה אשר כשלו והמשקיעים איבדו את מלוא כספם תבעו את החברה המשווקת את הפרויקטים בישראל, בין היתר בטיעון שהציגה מצגי שווא לגבי סיכוי הפרויקט...

06 ספטמבר 2017

מעסיק זכאי לקבל מיילים של עובד הנוגעות לעסק ואינן נוגעות לענייניו הפרטיים של העובד

עובד שפוטר שלח לעצמו במייל מאגר מידע סודי של המעסיק. המעסיק פנה לבית הדין לעבודה אשר מינה כונס נכסים כדי לתפוס את המחשב, הטלפון ותיבת הדואר האלקטרונית האישית של העובד בGMAIL. המעסיק דרש לקבל התכתבויות של העובד מתיבת הג'ימייל עם צדדים שלישיים אליהם שלח את המאגר...

09 אוגוסט 2017

הסכם שיתוף במקרקעין דורש רישום אך עשוי לחייב צד שלישי שלא בדק אם קיים הסכם שיתוף

בעלים משותפים בקרקע חתמו על הסכם שיתוף אך לא רשמו אותו, או הערת אזהרה לגביו, בטאבו.  כחמש שנים לאחר מכן, אחד הבעלים מכר את אחזקותיו לצד שלישי בהסכם בו לא הוזכר הסכם שיתוף...

שיתוף