אפיק משפטי 242 25.10.2017

אפיק משפטי 242 25.10.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 אוקטובר 2017

לתניית בוררות "חיים עצמאיים" מיתר תניות החוזה והיא חלה גם במקרה שבוטל החוזה

משקיע השקיע מאות אלפי שקלים במיזם פיתוח מוצר הייטק כשבהסכם ההשקעה סוכם כי תוקם חברה שבה יחזיקו הצדדים שווה בשווה, כשאם אחד מהצדדים יחליט כי אין ברצונו להמשיך במיזם הוא יציע לאחר לרכוש את מניותיו ובהעדר הסכמה לגבי המחיר והתנאים ייקבע הסכום על ידי בורר. המיזם התקדם ללא הקמה בפועל של חברה ובשלב כלשהו הצד השני הודיע על ביטול ההסכם בשל הפרתו על ידי המשקיע. המשקיע פנה לבית המשפט בבקשה למינוי בורר כדי ...

08 אוקטובר 2017

מנהל חברה שחתם ערבות כללית לחובות השכרת רכב אחראי גם אם חתם לצורך עסקה ספציפית

חברה להשכרת רכב השכירה רכבים לחברה בע"מ ולכן החתימה את מי שהיה מנהל החברה על ערבות אישית כללית ואף נטלה ממנו את פרטי כרטיס האשראי שלו כבטוחה. המנהל מסר את כרטיס האשראי של החברה ובפרטיו רשם את כתובת החברה. כשהחברה נכנסה לחדלות פירעון טען המנהל כי אינו אחראי לחובותיה וכי אף אם חתם על מסמכים הרי שערבותו הייתה לעסקת השכרה מסוימת בלבד...

22 אוקטובר 2017

ברכישת פעילות חברה שקרסה ניתן לרכוש גם זכות התנגדות לפטנט

חברה הגישה התנגדות לבקשה לרישום פטנט של חברת טבע, אך לאחר מכן נכנסה להליכי חדלות פירעון, במסגרתם נרכשו מלוא פעילותה וזכויותיה. טבע התנגדה להמשך הליכי ההתנגדות בטענה שלהבדיל מזכות תביעה, זכות התנגדות לפטנט אינה ניתנת להעברה...

04 אוקטובר 2017

רק תשלום שאינו מותנה בתנאי הוא חלק משכר היסוד לעניין פיצוי פיטורים ופנסיה

עובדת עבדה במשך 3 שנים אצל מעסיקה עד לפיטוריה. שכר העובדת כלל פרמיה אישית שחושבה על יסוד אחוז מהמכירות והמעסיק סירב לשלם פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה בגין רכיב זה...

03 ספטמבר 2017

תשלום פרישה לעובד בגין אי תחרות כמעט תמיד ימוסה כהכנסה פירותית ולא הכנסה הונית

אדם פרש מתפקידו כמנכ"ל חברת כרטיסי אשראי ובמסגרת הסכם ההעסקה שלו קיבל עם פרישתו סכום גדול כנגד התחייבותו שלא לעסוק בתחום זה למשך חצי שנה. מס הכנסה סירב להכיר בסכום זה כהכנסה הונית ודרש למסות אותו לפי מס ההכנסה הרגיל...

28 ספטמבר 2017

אי קבלה לעיון של הסכם ניהול בשכירות מסחרית עשויה להעיד שלא נכרת הסכם מחייב

משכיר של נכס טען כי שוכרים פוטנציאלים של משרד נסוגו באופן פתאומי על אף שהתחייבו בעל פה לשכור את הנכס...

שיתוף