אפיק משפטי 243 08.11.2017

אפיק משפטי 243 08.11.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 אוקטובר 2017

הסכם מייסדים המגדיר תחומי אחריות של כל בעל מניות ניתן לביטול אם צד לא קיים חלקו

שני חברים, האחד איש עסקים והשני מעצב אופנה, הקימו עסק של מכירה והשכרת שמלות ערב ושמלות כלה וחתמו על הסכם מייסדים על פיו איש העסקים היה אמון על כל הצד האדמיניסטרטיבי והכלכלי של העסק והמעצב על כל הפן של העיצוב וייצור השמלות. חקירת רשויות המס העלתה ממצאים חמורים וכשלים מהותיים בניהול ספרי החשבונות של החברות שהוקמו ובעקבותיה ביטל המעצב את הסכם המייסדים בטענה שמדובר בהפרה יסודית שלו על ידי איש העסקים...

18 אוקטובר 2017

ניתן למסור מסמכי תביעה בסכסוך בעלי מניות לנציג בעל המניות לאסיפת בעלי המניות

מניותיה של חברה הוחזקו על ידי חברה ישראלית ושתי חברות סיניות. החברה הישראלית תבעה את החברות הסיניות במסגרת סכסוך בעלי מניות ומסרה את מסמכי התביעה לאחת מהחברות הנתבעות על ידי מסירתן לנציג שהגיע לישראל כדי לבקר במשרדי החברה ולהשתתף באסיפת בעלי המניות כנציג של בעל המניות הנתבע...

15 אוקטובר 2017

מעסיק רשאי לחשוף סיבות לסיום העסקתו של עובד

עובד פיתח בזמנו החופשי ועם שותף מיזם פרטי ואף הציע אותו למעסיק, שסירב.  העובד זומן לשימוע בגין סעיף בהסכם ההעסקה האוסר על כל עיסוק אחר ללא הסכמת המעסיק בכתב ולאחריו פוטר ומחשבו, שעליו היו גם דברים פרטיים, נלקח מחדרו.  מאוחר יותר הממונה על העובד אף סיפר לעובדים אחרים בחברה כי העובד פוטר בשל הפרת חובות אמון...

03 אוקטובר 2017

מפיץ רשאי למכור בשוק המקומי את הסחורה שנותרה בידיו לאחר סיום הסכם ההפצה

חברה שימשה מפיץ של וודקה "בלוגה" לתחומי הדיוטי פרי בישראל בלבד ולשם כך רכשה סחורה במחיר נמוך ב5% מזה בו רכש המפיץ הבלעדי של בלוגה בישראל.  לאחר שבוטל הסכם ההפצה על ידי היצרן, פנה היצרן לבית המשפט בבקשה לצו מניעה שימנע מהמפיץ למכור את יתרת הסחורה שבידיו בשוק הישראלי, בין השאר תוך חשש של דילול המוניטין של המוצר על ידי מכירה במחיר נמוך ושל פגיעה ביחסים בין היצרן והמפיץ הבלעדי שלו בישראל...

10 אוקטובר 2017

שיהוי ניכר בהגשת תביעת לשון הרע יכול להצביע על כך שלא היו דברים מעולם

מחלוקת בין שני אנשים הובילה לכאורה לאירוע תקיפה, לאחריו נשלחה על ידי המותקף הודעת דואר אלקטרוני למספר מכותבים בנוגע לתקרית. התוקף טען, כי מדובר בהודעת דואר אלקטרוני המהווה לשון הרע, בעוד המותקף טען כי מדובר בתיעוד ענייני ואמין של האירוע...

06 נובמבר 2017

המשתמש במתקנים הנמצאים על גג המבנה מחויב בשכירות לבעל הגג

מסעדה שכרה נכס אליו היו מחוברים מתקנים שונים (כגון: ארובה) המצויים, בין היתר, על גג הבנין ובשטח אשר אינו בבעלות המשכיר. המסעדה סירבה לשלם דמי שימוש בגין שטח הגג בטענה כי המתקנים שייכים למשכיר ובעקבות זאת הוגשה נגדה תביעה לפינוי סילוק יד...

שיתוף