עדכוני חקיקה ופסיקה

מפיץ רשאי למכור בשוק המקומי את הסחורה שנותרה בידיו לאחר סיום הסכם ההפצה

03 אוקטובר 2017
הדפסה

חברה שימשה מפיץ של וודקה "בלוגה" לתחומי הדיוטי פרי בישראל בלבד ולשם כך רכשה סחורה במחיר נמוך ב5% מזה בו רכש המפיץ הבלעדי של בלוגה בישראל.  לאחר שבוטל הסכם ההפצה על ידי היצרן, פנה היצרן לבית המשפט בבקשה לצו מניעה שימנע מהמפיץ למכור את יתרת הסחורה שבידיו בשוק הישראלי, בין השאר תוך חשש של דילול המוניטין של המוצר על ידי מכירה במחיר נמוך ושל פגיעה ביחסים בין היצרן והמפיץ הבלעדי שלו בישראל.

בית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה תוך שקבע שספק אם מכר הכמות הקטנה שנותרה בידי המפיץ יגרום נזק למוניטין היצרן ויחסיו מול המפיץ הבלעדי בישראל.  בנוסף, כשם שטענת דילול מוניטין אינה חלה במקרה של ייבוא מקביל העומד בכל תנאי החוק כך ספק רב אם קיימת לה רלבנטיות במקרה של הפצה בשוק המקומי על ידי מפיץ קודם שנותר עם מלאי שרכש ישירות מהיצרן.