אז איך אתה משלם? מזומן ושיקים OUT, עמלות כרטיסי אשראי IN
מאמרים מקצועיים

אז איך אתה משלם? מזומן ושיקים OUT, עמלות כרטיסי אשראי IN

נכתב על ידי

טל שילר
12 אוגוסט 2018
הדפסה
PDF

בשנים האחרונות הארנק שלי הולך ונהיה קל יותר, למעשה, הוא כל כך קל שאני מאבדת אותו חדשות לבקרים. תוכנו, לא מרגש במיוחד – כרטיס אשראי, 20 ₪ (למקרה הצורך) ורישיון נהיגה. באופן דומה, ניתן לראות לאורך זמן כיצד אנשים נושאים עימם פחות ופחות מזומן בכיס, ובקרוב, בין אם ירצו בכך ובין אם לאו, יהיו מוגבלים מלעשות שימוש במזומן ובשיקים סחירים מעל סכום מסוים. ומי מרוויח מכך בעיקר? חברות כרטיסי האשראי.

ביום 18 מרס, 2018, פורסם ברשומות חוק לצמצום השימוש במזומן, הקובע איסורים ומגבלות שונות באשר לשימוש במזומן ובשיקים, כאשר הפרת הוראות החוק תביא להטלת עיצומים כספיים ואף לסנקציות פליליות שעונשן מאסר. המטרה המוצהרת: להגביל את השימוש במזומן ובשיקים סחירים על מנת לצמצם את ההון השחור ולהילחם בפעילות פלילית לרבות, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, כמו גם, לקדם שימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. מי ירוויח מכך: חברות כרטיסי האשראי, אך סביר להניח שאינכם מופתעים מכך שכן ידם בכל. הרווח יעשה כמובן על חשבון בעלי העסקים שייאלצו לשלם עמלות בגין כל עסקה העולה על הסכום הנקוב בחוק, זאת בניגוד למצב הדברים הנוכחי לפיו ניתן לעשות שימוש במזומן ובשיקים ללא עלות עסקה.

החוק קובע איסורים ומגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים בעסקאות. כך, למשל, לא ניתן לשלם במסגרת עסקה יותר מ11,000 ₪ במזומן (או 50,000 ₪ כשמדובר בפעולה שאינה במסגרת עסקיו של מי הצדדים) ואם גובה עסקה הוא מעל סכומים אלה גם לא ניתן לשלם יותר מ10% מהעסקה במזומן. מגבלת סכום זו חלה גם על תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, כמתנה או כהלוואה.

החוק נלחם גם בתופעת שימוש בשיקים לשם תרמית וגניבת כספים, כפרשה שפורסמה באחרונה של גניבת שיקים מקשישים והסבתם לטובת נותני שירותי מטבע (הגנב הורשע והוכנס לכלא, אך בעלי העסק שקיבלו ממנו את אותם השיקים הפתוחים, מנהלים כיום מסע נגד הקשישים לגביית הכספים מהם). כך, כעת חל איסור על עוסק לקבל או לתת שיק פתוח, ללא תלות בגובה הסכום, וכשמדובר באדם פרטי שאינו עוסק, לא יוכל לקבל שיק פתוח בסך העולה על 5,000 ₪. כמו כן, לא ניתן עוד לפדות שיקים פתוחים במוסדות בנקאיים, והוטלו מגבלות על הסבת שיקים.

חשוב לציין, כי החוק אוסר גם על פיצול עסקאות כדי להימנע מהמגבלות שנקבעו בחוק ועצם פיצול מסוג זה הוא עבירה פלילית כשלעצמה שעונשה מאסר. החוק גם נותן לרשויות האכיפה סמכויות קיצוניות לקבלת מידע פרטי וסודי – סמכויות שכנראה יוגבלו על ידי בית המשפט כשיעמדו למבחן. מצד שני, החוק נכון להיום אינו קובע (לפחות עד שיתוקן כדי להסדיר נושא זה) כל אחריות אישית למנהלים בתאגיד וכך משאיר "דלת אחורית" להתחמקות מאחריות פלילית, בדיוק לאותם אנשים שהפכו את הלבנת ההון והתרמית למקצוע רווחי ביותר.
החוק החדש אמנם יתחיל להיכנס באופן הדרגתי לתוקף רק ביום 1 ינואר, 2019, אולם כדאי להיערך כבר עתה לאופן ההתנהלות החדש וכדאי להיוועץ כבר בשלב זה עם עורך דין המתמחה בתחום ולהתעדכן בתקנות שיותקנו בהתאם לחוק, כתקנות המחייבות התקנת אמצעים לקבלת תשלום בכרטיס אשראי.