מאמר: אז מה האופציות שלי ?
מאמרים מקצועיים

מאמר: אז מה האופציות שלי ?

30 דצמבר 2019
הדפסה
PDF

אז הצלחתם להגשים את ה"חלום הישראלי" - התקבלתם לעבודה בחברת היי טק ואתם בדרך הנכונה לכסף הגדול. הגעתם ליומכם הראשון בעבודה, אתם מקבלים סט מסמכים לעובד החדש וביניהם חוזה עבודה "סטנדרטי" ובו אתם זכאים גם לאופציות בחברה. אתם לא יודעים הרבה על אופציות אבל הרי כולם יודעים שאין הרבה הבדל בין אופציות ומניות... אז לפני שאתם רצים לרכוש את מכונית חלומותיכם, בוא ננסה להבין מעט במה באמת מדובר.

אופציה אינה מניה. אופציה היא זכות חוזית לרכוש נכס (מניה) תמורת מחיר (מחיר המימוש) במועד מימוש מסוים או עד מועד מסוים, כאשר בדרך כלל היא גם מוגבלת כך שלא ניתן לממש אותה טרם התקיימו תנאים מסוימים (תנאי הבשלה או ווסטינג) כחלוף זמן מסוים או הגעה ליעדים מסוימים.

בשוק ההייטק נהוג להעניק לעובדים מסוימים אופציות מכיוון שהדבר מקדם אינטרסים גם של החברה וגם של העובד. החברה יכולה על ידי כך לשלם לעובד שכר נמוך יותר (מכיוון שקיבל אופציות במקום חלק מהשכר) וגם לייצר לעובד נאמנות ומחויבות לחברה (העובד כבר לא עובד רק עבור החברה אלא גם עבור עצמו, וככל שיתפטר או יפוטר הוא עשוי לאבד את האופציות). מבחינת העובד, הוא מקבל לא רק תחושת שייכות לחברה אלא גם פוטנציאל לרווח עתידי גבוה עם עליית שווי המניות. כשמבינים שבפועל האופציות הן תחליף שכר ברור מדוע עליהן להיות ממוסות ככל רכיב שכר אחר, לפי מדרגת המס בה ממוסה העובד. יתרה מכך, במקרה של אופציות עשויים להיות שלושה מועדים בהם הן תחויבנה במס: במועד בו הוענקו לעובד (שהרי קיבל אותן במקום שכר), במועד בו מימש העובד את האופציות וקיבל תמורתן מניות (שהרי המניות יירכשו במחיר מופחת וההטבה צריכה להיות ממוסה) ובמועד בו מכר את המניות ברווח. מס ההכנסה במקרה כזה יכול להיות מעל 50%.

כדי לאפשר מתן אופציות לעובדים, סעיף 102 לפקודת מס ההכנסה הישראלית מאפשר לבחור מספר מסלולים בהם תינתן לעובד הטבת מיסוי משמעותית בעת הקצאת אופציות, כשהמקובל בהם הוא מסלול 102(ב), לפיו האופציות (או המניות, ככל שהעובד המיר את האופציות במהלך התקופה) יוחזקו במשך שנתיים לפחות בידי נאמן שאושר לשם כך על ידי רשות המסים ובתמורה (וככל שמחיר המימוש היה מעל שווי המניה בעת הקצאת האופציות) יידחה תשלום המס עד המועד בו מכר העובד את המניות או הוציא אותן מידי הנאמן וייחשב כמס רווחי הון. ובתרגום לשפה פשוטה יותר, נטל המס מופחת מ50% ל25% ותשלום המס נדחה עד המועד בו העובד "פוגש" כסף.

איזו סיבה יש לעובד להוציא את המניות מידי הנאמן שלא בגין מכירתן? כל עוד מדובר באופציות לא זכאי העובד לזכויות שמעניקות המניות, כגון הצבעה באסיפות בעלי המניות או חלוקת דיבידנדים (ולכן כדאי להמתין עם הכניסה לסוכנות האאודי הקרובה), אך מה קורה כאשר העובד מימש את האופציות למניות אך אלה נמצאות בידי הנאמן?

במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בחיפה בדצמבר, 2019, דובר בעובד חברת סטרט-אפ שמימש אופציות למניות אך השאיר אותן בידי הנאמן כדי לא לשלם את המס כל עוד לא מכר אותן. בית המשפט קבע שהעובד אינו זכאי לזכויות כל עוד לא הוציא את המניות מידי הנאמן (ושילם עליהן מס) וזאת מכיוון שעל פי החוק אדם נחשב לבעל מניות ונהנה הזכויות הנלוות לכך, רק כאשר נרשם במרשם בעלי המניות ועד אז הנאמן הוא שנחשב לבעל המניות. מעבר לכך, נציין שבדרך כלל בתכנית האופציות נרשם מפורשות מה זכויות המניות בטרם הוצאו מהנאמן ובדרך כלל נרשם שמנכ"ל החברה או הדירקטוריון הם שזכאים להצביע אותן.

אז מה עושים כאשר החברה בה התחלתם לעבוד רוצה להעניק לכם אופציות? ראשית, נרגעים, אתם עוד לא עשירים. שנית, כדאי שתתייעצו עם עורך דין המכיר היטב את התחום לגבי האפשרויות העומדות בפניכם, כך שאולי בעוד כמה שנים אולי לא תקנו את מכונית חלומותיכם אבל גם עציץ חדש ומפואר זה לא תמיד רע...