לא בדקת שהמעסיק שילם לך בזמן? זו בעיה שלך!
מאמרים מקצועיים

לא בדקת שהמעסיק שילם לך בזמן? זו בעיה שלך!

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
02 יוני 2021
הדפסה
PDF

מעסיק משלם את שכר העבודה של העובד שלו במועדים משתנים, פעם אחת ב10 לחודש, אבל לפעמים גם ב-15, או ב-20 לחודש. בפעם – פעמיים הראשונות העובד לא "מתרגש", אבל לאחר הפעם החמישית, הוא "מתעורר" ומבקש לתבוע על הלנת שכר. אלא, שאז, יכול להיות מאוחר מדי...

חוק הגנת השכר מהווה אחד מחוקי המגן של דיני העבודה, אשר נועד לעגן את (ולהגן על) זכויותיהם הבסיסיות של העובדים על ידי הטלת חובה חוקית על המעסיק, שאינה ניתנת להתניה או לביטול. כנגזרת של זכויות אלה, קיימת חובה למעסיק לשלם לעובד את שכרו במועד וכן לבצע במועד הפרשה לקופות הגמל והפנסיה.

בנוסף, החוק קובע פיצוי בדרך של ריבית גבוהה ביותר במקרה של אי תשלום שכר במועד (הלנת שכר) או בגין איחור בהפרשות לקרן הפנסיה . עוד חשוב לדעת, שלבית הדין לעבודה שיקול דעת להפחית את הפיצוי ואף לבטלו, למשל בשל נסיבות שלא היו בשליטת המעסיק. כמובן, שהנטל להראות התקיימותן של נסיבות כאמור, הוא על המעסיק. בכך מתקיים לכאורה איזון בין הרתעת מעסיקים מאי-ציות לחוקי המגן, לבין הטלת מעמסה בלתי פרופורציונלית אשר עשויה להיגרם כתוצאה מהתעקשות על הריבית שקבע המחוקק כדי לגרום למעסיקים לשלם שכר במועד, ובפועל מעודדים בתי המשפט את אי כיבוד החוק על ידי מעסיקים.

יתרה מכך, ולמרות שהחובה הבסיסית לתשלום שכר בזמן מוטלת על כתפי המעסיק, החוק מבקש גם להרתיע עובדים מלשבת על המדוכה וגם רוצה למנוע מצב בו מעסיק שמאחר פעם או פעמיים נענש על כך לאחר מספר שנים ולכן נקבע שלאחר שנה ממועד הלנת השכר לא ניתן עוד לדרוש פיצוי. עם זאת, במקרה בו המעסיק הלין את שכרו של העובד שלוש פעמים בתקופה של שנה רצופה, תקופת ההתיישנות על זכותו לתבוע תהיה שלוש שנים. חריג לחריג הוא מצב בו לא שולם לעובד שכר כלל : או - אז אנו שוב מצויים במצב בו האחריות המוגברת היא על העובד לדאוג ששכרו ישולם במועד.

כך, למשל, במקרה שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה במאי, 2021 , שנגע לעורך דין שהתפטר מהמשרד בו עבד, בין היתר, עקב הלנת שכרו, נקבע כי לעובד הייתה זכות להתפטר בשל הלנת שכר ולהיחשב כאילו פוטר, וכי תביעתו של עורך הדין, שעבד כשכיר במשך 16 שנה, לא התיישנה, מאחר ושכרו בכל אחד ואחד מהחודשים בשלושת השנים האחרונות לעבודתו, שולם באיחור, ונפסק לו פיצוי הלנת שכר בסך 15,000 ש"ח.

כך, עיתוי התביעה בגין הלנת שכר הוא קריטי, ולכן חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בתחום דיני העבודה שיידע לנסח את התביעה, לרבות מועדי הלנת השכר, באופן המדויק ביותר.