על מגיפת הקורונה ויחסי העבודה בעולם גלובאלי
מאמרים מקצועיים

על מגיפת הקורונה ויחסי העבודה בעולם גלובאלי

23 נובמבר 2021
הדפסה
PDF

מגיפת הקורונה פרצה אל חיינו בסערה לפני כשנתיים, טרפה את הקלפים ואילצה את עולם העבודה הגלובאלי והמקומי, להסתגל ברגע, לשורה של שינויים רבים ומיידיים, בכל הנוגע לצורות העסקה וניהול עובדים. רק הזמן יעיד האם הסערה הרפואית תוביל גם להצפה של בתי הדין לעבודה.

החברה העסקית היא המוסד הכלכלי החשוב ביותר בעידן הגלובליזציה בו אנו חיים ויש לה השפעה ישירה על הכלכלה העולמית. במחצית השנייה של המאה ה-20 בואך המאה ה-21, העולם עבר מהפכה משמעותית של ממש, בכל הנוגע לפריחתן והתעצמות בכוחן של חברות עסקיות ותאגידים רב-לאומיים. בעוד ששיטת ההעסקה המקובלת יותר בעבר בישראל ובעולם, הייתה העסקת עובדים על ידי מעסיק פרטי, הרי שבשנים האחרונות, מתחזקת המגמה של העסקת עובדים בתאגידים גדולים, חלקם רב-לאומיים, המעסיקים 100 עובדים ויותר. גם אם הוחל קודם בהטמעת שינויים טכנולוגיים מתחייבים בשוק העבודה, הרי שהקורונה הביאה להאצת שינויים אלה ולהתרחבות תצורות העסקה בלתי שגרתיות, המבוססות על ההתפתחויות הטכנולוגיות שהאינטרנט פתח לעבודה מרחוק ולעבודה שיתופית בין צוותים מבוזרים בארץ ובעולם, חלקם (או כולם, לעתים) עובדים מהבית.

גם לפני פרוץ מגיפת הקורונה, חווה שוק העבודה הישראלי תמורות משמעותיות. מקצועות 'מסורתיים' הולכים ונעלמים ואת מקומם תופסים מקצועות חדשים. שינויים אלו אמנם הביאו חדשנות וקידמה אך גם יצרו קשיים
לא מעטים, דוגמת עמעום הגבולות שבין שעות העבודה לשעות הפנאי, והציבו שאלות רבות בנושא בחינת יחסי העבודה וגבולותיהם והדרכים להתמודד עם שינויים אלה. פרוץ הקורונה טרף את הקלפים והאיץ ברגע את ההכרח לבצע שינויים מהירים ופרקטיים, כגון ניהול דיונים ופגישות בשיחת וידאו.

שוק העבודה הגלובאלי חווה טלטלה משמעותית, לה השלכות רוחביות רבות היקף. האצת השינויים שהקורונה כפתה על שוק העבודה, התבטאה בשינויים תפיסתיים של אופן העבודה, כגון הפיכת עבודה במתכונת גמישה או היברידית במקומות עבודה רבים, לסטנדרט עבודה מקובל. בניסיון להתמודד עם הקשיים שהציבה הקורונה דוגמת סגר ואיסור התכנסויות, עובדים ומעסיקים רבים נאלצו לעבוד מהבית, גם אם לא רצו בכך, דבר המחייב מעסיקים בשינוי ניהולי ותפיסתי, כגון באופן פיקוח ושליטה על עובדים, אופן מדידת העובד בעבודה באופן גמיש מרחוק, סיווג צורת העסקה ועוד. קיימות גם סוגיות הנוגעות לאופן תגמול העובד ולהשלכות זמינותו בעבודה מביתו.

העבודה מהבית מעלה גם שאלות רבות כגון הגנת הפרטיות, כאשר המרחב המקצועי והפרטי מטשטש גם שאלות של שעות עבודה, התחשבות בימי מחלה ומחלה במשפחה, היכולת לפטר עובדים, כאשר לא ניתן להיפגש איתם לשם ביצוע שימוע, ועוד. המצב החדש גם יוצר חוסר וודאות משפטית, מכיוון שנושאים אלה טרם הגיעו לדיון משפטי אמיתי בערכאות משפטיות גבוהות. חשוב לפעול נכון בשינויים אלו ולהבטיח התנהלות נכונה, בייחוד כיום, ולהגן על מעסיקים מפני תביעות, באמצעות ליווי משפטי שוטף של עורכי דין, בעלי מומחיות וניסיון רב שנים בתחום, שיאפשר לסייע למעסיק לנהל עובדים נכון ולהימנע מחשיפה לתביעות.