פסקי דין

תא (חי') 25412-11-15 אברהם נוה נ' דוד הרפזי

11 מרץ 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי בחיפה
ת"א 25412-11-15 נוה ואח' נ' הרפזי ואח'

בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון

התובעים 1. אברהם נוה ת"ז xxxxxxxxx
2. אן.איי.טי גרופ בע"מ ח"פ 513390658
באמצעות ב"כ עוה"ד נחושתן ואח'

נגד

הנתבעים 1. דוד הרפזי ת"ז xxxxxxxxx
2. מורן הרפזי ת"ז xxxxxxxxx
3. אקסון טק בע"מ ח"פ 513338160
באמצעות ב"כ עוה"ד עידן ואח'

פסק דין

מבוא
1. שלושה חברים, קצינים בכירים, יוצאי חיל הים, התאגדו יחדיו והקימו חברה משותפת.
לימים, בנו של אחד החברים "החליף את מקומו" של אביו כבעל מניות בחברה המשותפת.
על אף "החלפת המקום", האב נותר דירקטור ומורשה חתימה.
החברים הפכו לאויבים מרים, בשל טענות של הפרת הסכם והפרת התחייבויות כספיות.
טענות אלה התבררו והוכרעו בפסק בוררות. לאחר פסק הבוררות, הגישו התובעים תביעתם דנן, וזאת בשל פרשנותם של אותו פסק בוררות.
כמתווה דיוני, הוסכם כי בית המשפט יכריע בשתי השאלות הבאות: "האם כטענת התובעים תחום פעילותה של החברה כלל את כל התחום הביטחוני, צבאי ואזרחי, ימי ויבשתי (להבדיל מתחום הקורבטות וצוללות לחיל הים הישראלי בלבד) והאם כטענת התובעים הנתבעים היו כפופים לאי תחרות ביחס לתחום הפעילות הנטען על ידי התובעים".
ככל שתתקבל גרסת התובעים, תמשיך ותתברר התביעה, וככל שתתקבל עמדת הנתבעים, יסתיים בירור התביעה. לאחר שפישטנו את המורכב, נפנה לפירוט ודקדוק.

הצדדים
2. אברהם נוה, תובע מס' 1 (להלן: "נוה"), הינו בוגר חיל הים אשר השתחרר משירותו הצבאי בדרגת תת אלוף בתפקיד ראש מספן ציוד. נוה הינו איש עסקים, בעל השכלה באחד מתחומי הים (Naval Architecture).

3. מר דוד הרפזי, נתבע מס' 1 (להלן: "דוד הרפזי") הינו גם כן בוגר חיל הים, אשר השתחרר משירותו הצבאי בדרגת אלוף משנה, שירת בצבא בתחום המבצעי והגדרת דרישות אמצעי לחימה, הינו איש עסקים, עבד כמנהל שיווק בחברת אלביט, היה מנכ"ל של חברת CDS, התעסק במהלך שנות עבודתו בפעילויות מגוונות בנושא כלי שיט מכל הסוגים לרבות קורבטות לחילות הים, בעל ניסיון בקידום כלי שיט לא מאוישים וקידום פרויקטים במדינות שונות.

4. מר מורן הרפזי, נתבע מס' 2 (להלן: "מורן הרפזי") הינו בנו של מר דוד הרפזי, בוגר חיל הים אשר השתחרר משירותו הצבאי בדרגת סרן, בעל תואר MBA, איש עסקים בפני עצמו, בעל ניסיון בינלאומי בתחום עסקי הביטחון וההגנה בכלל ובתחום עסקי הביטחון הימי הבינלאומי בפרט.

5. ד"ר שמואל שלף, הינו בוגר חיל הים, אשר השתחרר משירותו הצבאי בדרגת סגן אלוף, בעל תואר דוקטור בתחום האלקטרוניקה ומדעי המחשב, בעל ניסיון וידע בינלאומי בתחום ההנדסי הימי ומערכות אלקטרוניות הקשורות לתחום הימי (להלן: "ד"ר שלף").

6. בבעלות האמורים לעיל היו החברות הבאות, כדלקמן:

נוה היה ו/או עודנו הבעלים של חברת N.A.T Group Ltd, אשר נוסדה בשנת 2003.
חברת N.A.T Group Ltd הינה תובעת מס' 2 (להלן: "NAT").

מורן הרפזי היה ו/או עודנו הבעלים של חברת Axon Tech Ltd, אשר נוסדה בסוף שנת 2002.
חברת Axon Tech Ltd הינה נתבעת מס' 3, (להלן: "אקסון טק").

ד"ר שלף היה ו/או עודנו הבעלים של חברת שלף גרופ בע"מ, אשר נוסדה בשנת 1997 והעוסקת במתן ייעוץ טכנולוגי הנדסי בתחום הימי (להלן: "שלף גרופ בע"מ").

7. לצורך נוחות הדיון והקריאה, אגדיר את המצוינים לעיל כדלקמן:

נוה וחברת NAT יכונו "התובעים";
דוד הרפזי, מורן הרפזי וחברת אקסון טק, יכונו "הנתבעים";
נוה, דוד הרפזי, מורן הרפזי וד"ר שלף, יכונו "הצדדים";
חברת NAT, חברת אקסון טק וחברת ד"ר שלף גרופ בע"מ, יכונו "החברות שבבעלות", וזאת בהתאמה ובהקשר למשפט.

התאגדות לכדי חברה בערבון מוגבל - A.D.S Group Ltd

8. בשנת 2002 מצאו לנכון שלושת הקצינים הבכירים, אשר להם היכרות חברית מן העבר, לנסות ולשתף פעולה יחדיו, וזאת על מנת לנצל את ניסיונם המקצועי והעסקי לאיתור הזדמנויות אפשריות הקשורות לפעילות חיל הים הישראלי, ובפרט בהתייחס לקורבטות [ספינת קרב – א.א].

9. ביום 23.02.2002 נערכה פגישה בנוכחות הצדדים המוזכרים לעיל, והחלה להירקם תכנית שיתוף הפעולה. במהלך הפגישה נדונו נושאים שונים במסגרת הקמת חברת A.D.S Group Ltd, וההזדמנות העסקית בשם The Israeli Corvette.

10. חברת A.D.S Group Ltd תוכננה להיות מוחזקת ע"י ד"ר שלף - באמצעות חברת שלף גרופ בע"מ; ע"י דוד הרפזי - באמצעות חברת אקסון טק; וע"י נוה - באופן אישי או באמצעות חברה שיקים לטובת העניין. נוה, דוד הרפזי וד"ר שלף, אמורים היו להיות השותפים השווים ובעליה הרשומים של החברה, באמצעות החברות שבבעלותם (עיינו מסמך "סיכום פגישה, הנושא תאריך 25.02.2002). שם החברה A.D.S Group Ltd - הינו למעשה ראשי שמות הצדדים: A - אברהם (נווה), D - דוד (הרפזי),S - שמואל (שלף).

11. ביום 03.09.2002, נרשמה חברת A.D.S Group Ltd (להלן: "החברה המשותפת") כחברה פרטית ברשם החברות. החברה הנפיקה 120 מניות. בעלי מניות החברה היו מורן הרפזי שהחזיק ב-48 מניות, ד"ר שלף שהחזיק ב-36 מניות ונוה שהחזיק ב-36 מניות (להלן: "בעלי המניות").

12. שלושת בעלי המניות נרשמו כדירקטורים של החברה המשותפת.

13. ביום 23.09.2002 התקיימה אסיפה כללית, בה הוחלט כי הדירקטורים של החברה המשותפת יהיו ד"ר שלף, דוד הרפזי ונוה (להלן: "הדירקטורים"). באותו היום הוחלט גם כי ד"ר שלף, דוד הרפזי ונוה ישמשו כמורשי החתימה של החברה המשותפת (להלן: "מורשי החתימה").

14. ביום 08.12.2002 התקיימה ישיבת הנהלה, שבעיקרה הוחלט על שינוי מבנה בעלות בחברה המשותפת, כך שמורן הרפזי, בנו של דוד הרפזי, יחזיק ב-40% מהמניות, ד"ר שלף יחזיק ב-30% מהמניות ונוה יחזיק ב-30% מהמניות.

15. לבית המשפט הוגש נסח רשם החברות של החברה המשותפת, העתק סיכום הפגישה מיום 25.02.2002, העתק פרוטוקול האסיפה הכללית, ישיבת ההנהלה מיום 23.09.2002, וכן מסמך "פרופיל חברה" הנושא כותרת "The A.D.S Group Ltd", שכלל את הפתיח הבא כדלקמן:

"The ADS Group was established in 2002 with the specific purpose of supporting large-scale naval programs. The founders of this company are: Dr. Shmuel Shelef (Lcdr. Ret. In), Mr. David Harpazi (Capt. Ret. In) and Mr. Avraham Nave (Admiral Ret. In).
The group was established to cover all relevant disciplines for major naval programs (Marketing, promotion, management, and technical support) …"

הסכם הלוויין

16. בשל שיקולים עסקיים, החליטו הצדדים כי יכול ויקום הצורך שעסקאות מסוימות של החברה המשותפת, יחתמו על ידי, לחלופין, יבוצעו מטעם החברות שבבעלותם, ולא מטעמה של החברה המשותפת באופן ישיר.

17. בשל כך, ביום 10.05.2004 נחתם הסכם המקבע הסכמות לעניין זה. הסכם זה יכונה הסכם לוויין (להלן: "הסכם הלוויין"). הסכם הלוויין, נחתם ע"י נוה, דוד הרפזי, מורן הרפזי וד"ר שלף, כולם באופן אישי וכן בשם החברות שבבעלותם.

ואלו עיקריו:
... והואיל והצדדים החליטו שעסקאות מסוימות (להלן "עסקאות לוויין") עם גורמים אחרים ייחתמו ויבוצעו מסיבות עסקיות ואחרות ע"י החברות שבשליטת אחד הצדדים להסכם ולא ע"י החברה המשותפת אי.די.אס. גרופ בע"מ
... והואיל ועסקאות אלה בפועל הן בבעלות חברת אי.די.אס. גרופ בע"מ לכל ענין ודבר
מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. ההחלטה להפוך עסקה של חברת אי.די.אס גרופ בע"מ ל"עסקת לוויין" תתקבל בהסכמה הדדית פה אחד ע"י הצדדים להסכם.
2. נוסח הסכמי עסקאות הלוויין, ללא תלות איזו חברה חותמת עליהן יוסכם ויאושר מראש לפני חתימתו ע"י הצדדים להסכם זה.
3. הניהול השוטף של עסקאות הלוויין ייעשה במשותף ע"י הצדדים להסכם זה באותה צורה וכאילו הם הסכמי אי.די.אס. גרופ בע"מ.
4. תקבולים כספים של כל אחד מעסקאות הלוויין יחולקו בין הצדדים לפי אחזקותיהם בחברת אי.די.אס גרופ בע"מ וזאת תוך 10 ימי עבודה מקבלת הכספים בפועל.
6. למען הסר ספק כל הסיכונים בגין עסקאות אלה יחולו על חברת אי.די.אס גרופ בע"מ ובמידת הצורך אי.די.אס גרופ בע"מ תשפה את החברות הקשורות בעסקאות הלוויין המוגדרות בנספח א'.
8. העברת עסקת לוויין לחתימה ע"י אחד הצדדים תעשה בהסכמה הדדית פה אחד ומשיקולים לגופו של עניין.
9. עסקאות הלוויין הקיימות מפורטות בנספח א'. נספח זה יעודכן עם חתימת כל עסקת לוויין חדשה.
10.נוסח הסכמי עסקאות הלוויין מצורף להסכם זה בנספח ב', שיעודכן עם התווספות עסקאות נוספות.
12.הסכם זה יכנס לתוקף עם חתימתו ע"י הצדדים, ההסכם יהיה תקף למשך 10 שנים מאותו מועד, תשלומים הקשורים לפרויקט שנחתמו בתקופת ההסכם ושיגיעו לאחר מועד פקיעת ההסכם אך לא יותר מ-5 שנים לאחר פקיעתו יועברו ללא הגבלת זמן.
13.חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לפירושו ו/או יישומו של הסכם זה, יוכרעו בצורה "חברית" בין הצדדים. לא הגיעו הצדדים לכלל הסכמה תוך 30 יום מהמועד שהמחלוקת, יפנו הצדדים לבורר מוסכם.
14. כל שינוי בהסכם ייעשה בכתב ובחתימת החתומים על הסכם זה.

18. נספח א' להסכם הלוויין (להלן: "נספח א'"), הינו כדלקמן:

"פירוט עסקאות לוויין של אי. די.אס. גרופ בע"מ
1. הסכמים שנחתמו ומנוהלים ע"י חברת אסקון טק בע"מ:
א. הסכם דמי הצלחה על פרויקט סער 5 דור ב' עם חברת "אלביט" משנת 2003
ב. הסכם עם ...... בנושא LPD הולנדי מתאריך......
ג. הסכם עם ...... בנושא LPD הולנדי מתאריך......
2. הסכמים שנחתמו ומנוהלים ע"י חברת אנ.איי.טי גרופ בע"מ
א. הסכם נציגות וייעוץ עם חברת "קולמורגן" מתאריך......
3. הסכמים שנחתמו ומנוהלים ע"י חברת שלף גרופ ייעוץ והנדסת מערכות בע"מ".

הבוררות

19. בשנת 2012 התגלע סכסוך בין הצדדים, והסכסוך הועבר להכרעה על דרך של בוררות בפני כב' השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב, (להלן: "הבורר") וזאת בהתאם לסעיף 13 להסכם הלוויין, המצוין לעיל.

20. ביום 06.08.2013 הגישו מורן הרפזי, אקסון טק, ד"ר שלף וחברת שלף גרופ בע"מ (להלן ביחד: "התובעים בבוררות") כתב תביעה כנגד נוה ו- NAT(להלן ביחד: "הנתבעים בבוררות") בעילה של הפרת הסכם הלוויין, ובפרט ההסכם שנחתם עם חברת "קולמרוגן". לטענתם דאז, משנת 2009 הפסיקו הנתבעים בבוררות להעביר לתובעים בבוררות מידע וכסף, והחל מאותו מועד, נותרו באפלה בכל הקשור לנתוני אמת הקשורים להתקשרות עם "קולמורגן", ולא נמסר להם כל מידע לגבי התשלומים ששולמו על ידי "קולמורגן" לנתבעים בבוררות.

21. בכתב ההגנה שהגישו הנתבעים בבוררות, נטען כי הסכם הלוויין אינו כולל עסקאות שלא היו קיימות במועד חתימת ההסכם, שלא נכללו בנספח א' המצוין לעיל ושלא הוספו אליו לאחר מכן. עוד נטען כי החברה המשותפת הפסיקה את פעילותה בשנת 2008.

22. ביום 27.10.2013 הגישו הנתבעים בבוררות (התובעים בתיק דנן) כתב תביעה שכנגד.
עיקר טענות התביעה שכנגד לעניינינו, היו כי הנתבעים שכנגד בבוררות (התובעים בבוררות) הפרו את הסכם הלוויין בכך שהעלימו תקבולים שהתקבלו בגין עסקאות לוויין, אותם ערכו בעצמם, לחלופין באמצעות חברות שבשליטתם או באמצעות צדדים שלישיים, וזאת עוד בטרם הופסקה פעילות החברה המשותפת, כך לדוגמא פעילות עם חברת AGT, חברת Logic ואחרות.

23. ביום 09.12.2013 הגישו הנתבעים שכנגד כתב הגנה מטעמם, לרבות בקשת סילוק על הסף.

24. ביום 16.02.2014 מחק כב' הבורר את פרק התביעה שכנגד המתייחס לעסקאות שהנתבעים העלימו מהתובעים, זאת מטעמי חוסר סמכות, כדלקמן:

"6. ...אין חולק, כי ההסכם בין הצדדים מתייחס אך ורק לנושאים הצבאיים שהחברה עסקה בהם, ולא לנושאים אזרחיים או אחרים, שאינם מוגדרים בהסכם הלוויין. כך, מסכים גם ב"כ התובעים, עו"ד יעקב אמסטר, כי "החברה הוקמה לצורך פרוייקטים צבאיים ימיים בלבד (סעיף 9 לכתב התביעה שכנגד; ההדגשה במקור). בטיעוניו המאוחרים יותר, הוסיף ב"כ התובעים גם את המילה "ביטחוניים" ליד המילה צבאיים, אך חוששני שהדבר חורג מכוונת הצדדים בעת ההתקשרות בהסכם ביניהם...
8. ...מקובלת עלי פרשנותו של ב"כ הנתבעים כי סעיף הבוררות בהסכם הלוויין חל אך ורק על חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לפירושו וליישומו של "הסכם זה" דהיינו, הסכם הלוויין – ואין בילתו. ניסיונו של ב"כ התובעים להרחיב את סמכות הבורר גם לנושאים שאינם צבאיים/ימיים במהותם, שהינם אף מעבר לרוח הדברים שסוכמו בין הצדדים – לא ייצלח, בעיניי. לפיכך, דין הטענה להתקבל, והנני מורה על מחיקת הפרק המתייחס ל"עסקאות שהנתבעים העלימו מהתובעים" שעשו נתבעים 1 ו-5 [מורן הרפזי ודוד הרפזי – א.א]... מכתב התביעה שכנגד."

25. ביום 28.06.2015 ניתן פסק הדין בבוררות שבגדרו נדרשו נוה וחברת NAT שבבעלותו, לשלם את סכומי העמלות שהגיעו לתובעים בבוררות, הנתבעים בתיק דנן, עבור חידוש הסכם הייעוץ וכן עבור הסכמי הנציגות (צוללות 4 ו-5), המסתכמים בסך של 187,333 דולרים אמריקאים (לגבי הסכם הייעוץ), וסך של 452,805 ₪ (לגבי הסכם הנציגות).

26. לאחר פסק הבוררות ודחיית כתב התביעה שכנגד על הסף מטעמי חוסר סמכות, הגישו התובעים תביעתם בבית המשפט דנן, תוך הסתמכות על הפרשנות המרחיבה, לטענתם ולגרסתם, של פסק הבוררות בכל הקשור להסכם הלוויין, תחולתו והיקף פריסתו.

התביעה בתיק דנן

27. ביום 23.11.2015 הגישו נוה וחברת NAT תביעה כספית, הצהרתית ותביעה למתן חשבונות כנגד הנתבעים. התביעה הוערכה בסך של 2,510,000 ₪ לצורכי אגרה, הערכה שעשויה להשתנות בעקבות הדין וחשבון אותו ביקשו התובעים לערוך, ולאחר שיערך, יתוקן כתב התביעה.

עיקר טענות התובעים

28. לטענת התובעים, במהלך השנים הרחיבה החברה המשותפת את עיסוקה לפרויקטים מסוגים נוספים, בישראל ובחו"ל, ימיים ולא ימיים, פרויקטים לכוחות ביטחון שונים, ובכלל זה פעולות ייעוץ, תיווך, איתור שווקים חדשים, קידום מכירות, שיווק וכן כל שירות אחר שעשוי לקדם ביצוע פרויקטים של לקוחות ושותפים עסקיים של החברה המשותפת.

29. לטענת התובעים, הנתבעים עסקו עבור AGT ו- Logicבפרויקטים רחבי היקף, בשווי כספי אדיר המגיע לכדי מעלה ממאות מיליוני דולרים, בתחומי פעילות רבים ומגוונים, לרבות פרויקטים להגנה בים, ביבשה, בחוף, באסדות נפט, הדגמת מוצרים כגון כלי טיס וכלי שייט שאינם מאוישים, תכנון הגנה ימית מרחבית, אספקת ציוד ושירותים, קו לבניית צוללות באבו דאבי, מכרזי הגנה על נמלי צבא בהודו שכלל מכ"מי חופי, מצלמות לטווח רחוק, אמצעי גילוי אינפרא אדום, מד טווח לייזר, סונר לגילוי צוללנים, ייעוץ ביטחוני ופיתוח שווקים חדשים בניגריה, נמיביה ואנגולה וכיו"ב. בנוסף, לטענת התובעים, הנתבעים חברו לבעלי שליטה וחברות נוספות, לרבות מר Iskandar Safa בעל השליטה ב-Privinvest Holdings וב-German Naval Yards Holding, וכן חברות קשורות נוספות, עמם ביצעו פרויקטים מסוגי הפרויקטים שהחברה המשותפת עסקה בהם, למצער, נושקים אליהם באופן שהיוו הזדמנויות עסקיות של החברה המשותפת, שכללו בין היתר אספקת ספינות סיור וספינות תקיפה, וכיו"ב. התובעים ציינו שמות של קצינים בכירים רבים אשר שירתו בחיל הים, שלטענתם היו מודעים לפרויקטים האמורים.

1
234עמוד הבא