פסקי דין

תמש (ת"א) 6432-04-20 פלוני נ' אלמונית

20 דצמבר 2020
הדפסה

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו

א"פ 24681-02-20 פלוני נ' אלמוני ואח'
תמ"ש 6432-04-20 פלוני נ' אלמוני ואח'

בפני

כב' השופטת סגלית אופק

מבקש

פלוני, דרכון ….
ע"י ב"כ עו"ד אבידן שני

נגד

משיבים

1. אלמונית, ת"ז ….

2. האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב, משרדי ממשלה

3. משרד הרווחה והשירותים החברתיים – תל אביב
ע"י ב"כ עו"ד חגית מזרחי

4. אלמוני, ת"ז …

ע"י ב"כ עו"ד מאיה פלד

פסק דין

השאלה העומדת על הפרק – האם מצבה היום של המשיבה מלמד על חוסר יכולת לנהל את ענייניה בכוחות עצמה.

השאלה התעוררה במסגרת דיון בשתי תובענות שהגיש המבקש נגד אמו, המשיבה, ואחיו, המשיב 4 (להלן – "המשיב"), כדלקמן: האחת, תביעה למינוי אפוטרופוס קבוע לרכוש ולמינוי אפוטרופוס זמני לדין (א"פ 24681-02-20); השנייה, תביעה לביטול ייפוי כח מתמשך (תמ"ש 6432-04-20).

רקע עובדתי

להלן סקירת העובדות הרלוונטיות כפי שהתבררו מטענות הצדדים ומהחומרים בתיקי המשפחה:

1. המשיבה (להלן גם - "האם") היא אלמנה ילידת 00.00.1933, ולה שני ילדים מנישואים ראשונים להלן – "הבנים"): המבקש עבד בעבר כ..., אך הושעה לצמיתות מ..., ומתגורר בשנים האחרונות ב... ולא ידוע עיסוקו הנוכחי שם (נספחים א1 – א2 לכתב ההגנה א"פ 24681-02-20); והמשיב עובד תעשיות ביטחוניות המתגורר בישראל.

--- סוף עמוד 4 ---

2. המשיבה התגוררה עם בעלה השני, XXX ז"ל (להלן - "הבעל"), בביתם בXXX. ביום 9.4.2019 נפטר הבעל, והמשיבה תבדל"א נשארה בגפה להתגורר בדירה בעזרת מטפלת צמודה שנשכרו שירותיה בסמוך לאחר פטירת הבעל (עמ' 4, ש' 4; נספח ד' לתגובת המבקש לתסקיר ביום 15.6.2020; עמ' 2 לתסקיר הראשון).

3. המשיבה סובלת מסכרת, יתר לחץ דם. כמו כן, היא מתהלכת כשהיא נעזרת בשני מקלות הליכה, וזקוקה לעזרת הזולת ברחצה והלבשה. עם זאת, המגבלה הפיזית של המשיבה לא מנעה ואינה מונעת ממנה לחיות חיים רגילים, למצער עד פרוץ משבר הקורונה, כשהיא מנהלת חיי חברה וקשרים תקינים עם ילדיה (עמ' 2 לתסקיר הראשון; עמ' 2 לתסקיר השני; עמ' 4, ש' 8, 15-14; עמ' 12, ש' 20-19).

4. יש למשיבה הכנסה ממקורות שונים (פנסיה, רנטה, קצבת זקנה ושארים), ועפ"י מידע שנמסר לעו"ס ההכנסה מסתכמת בסך כולל של כ- 17,000 ₪ לחודש (עמ' 2 לתסקיר הראשון; עמ' 3 לתסקיר השני). בצד זאת, יש למשיבה הוצאות מחייה שונות, לרבות השתתפות בשכר המטפלת (עמ' 5 ש' 2; עמ' 10, ש' 16-15).

5. בהתאם לצו קיום צוואה מיום 9.7.2019 זכתה המשיבה במלוא עזבון הבעל עפ"י צוואתו מיום 2.7.2018 (נספחים ד', ו' לבקשה למינוי אפוט').

6. עפ"י הנטען, לאורך שנים, לפני מינויו כאפוט' לרכוש, היה המשיב שותף בחשבון הבנק של המשיבה (בנק לאומי, מס' חשבוןXXX ) (סעיף 36 ונספח ו' לכתב ההגנה א"פ 24681-02-20).

7. מערכת היחסים בין הבנים עכורה ויש ביניהם חוסר אמון (ס' א(4) לבקשה למינוי אפוט'; עמ' 4 לתסקיר השני). למרבה הצער, הסכסוך האישי ביניהם גלש לסכסוך משפטי המתנהל בבית המשפט ובמרכזו ניצבת המשיבה.

8. תחילתו של הסכסוך המשפטי ביום 7.7.2019 עת עתר המשיב להתמנות כאפוטרופוס קבוע על גופה ועל רכושה של המשיבה (א"פ 14629-07-19) [פורסם בנבו] (להלן – "הבקשה הראשונה").

9. המשיב התמנה אפוטרופוס על גופה ועל רכושה (הוגבל למימון צרכים שוטפים בלבד) של המשיבה לפי צווים זמניים שניתנו בימים 7.7.2019 ו - 8.7.2019 (א"פ 14629-07-19), [פורסם בנבו] ובמקביל הוזמן תסקיר סעד שייתן המלצות בבקשה למינויו כאפוטרופוס קבוע (ר' החלטה מיום 7.7.20199).

10. ביום 24.9.2019, לאחר שנתקבלו חוות דעת פסיכיאטרית של ד"ר פורטנוי מיום 6.8.2019 במצורף לתסקיר מיום 26.8.2019 (להלן – "התסקיר הראשון") עם המלצה, בהסכמה, לבטל את האפוטרופסות, ולאחר שמיעת תגובות הצדדים לתסקיר, ניתן פסק דין לפיו: "גב' אלמונית היא אשה קשישה, אך עפ"י ממצאים פסיכיאטריים של שני רופאים קיימת אצלה מודעות למצבה ושיפוט תקין, ועפ"י התרשמות העו"ס היא מסוגלת לדאוג לענייניה, כפי שהיה עד כה, בעזרת המבקש, ועפ"י ממצאים באבחון עדכני של ד"ר פורטנוי שהתבקש ע"י העו"ס, היא אינה זקוקה לאפוטרופוס" (להלן – "פסק הדין"). לפיכך, בוטלו צווי המינוי הזמניים הנ"ל.

--- סוף עמוד 5 ---

11. ביום 20.1.2020 חתמה המשיבה לפני עו"ד ונוטריון גרימברג טלמור על שלושה מסמכים משפטיים כדלקמן (צורפו כנספחים לכתב ההגנה תמ"ש 6432-04-20):

א. תצהיר לפיו העבירה למשיב מתנה בסך של 600,000 ₪ ביום 8.11.2019, והכספים "נועדו לעזור לנכדי XXX (בנו של פלוני) – ברכישת דירה. ...אני נתתי המתנה מרצוני החופשי, בדעה צלולה, ללא כל לחץ או כפיה ללא כל אונס, השפעה, תחבולה או תרמית. שמחתי שאני יכולה לעזור לנכדי בעודי בחיים במתן מתנה זו" (שם, נספח ט').

ב. ייפוי כח מתמשך המייפה את כוחו של המשיב לקבל החלטות, לבצע פעולות ולייצג את המשיבה בכל העניינים הרכושיים, האישיים והרפואיים של המשיבה (שם, סעיף 1). עוד קבעה המשיבה, כי המבקש יהיה מיודע על כל העניינים הנ"ל, והדיווח יעשה אחת לרבעון. המסמך הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ביום 19.2.2020 (שם, נספח א').

ג. צוואה בה ציוותה, כך נראה, את עזבונה לשני הבנים, בחלקים שווים (עמ' 9, ש' 5; עמ' 3, 5 לתסקיר השני). למען שלמות התמונה יצוין, כי קודם לצוואה זו ערכה המשיבה צוואה בעדים ביום 2.7.2018 לפיה ציוותה את עזבונה לגב'XXX (מדובר, כך נראה, בבת זוג של המבקש – ר' עמ' 4 נספח ו' לתגובת המבקש לתסקיר ביום 15.6.2020 א"פ 24681-02-20), ואילו את המשיב הדירה מעיזבונה "בגלל התנהגותו המחפירה כלפיי במהלך מעלה מהעשור האחרון" (סעיפים 3, 5 נספח ח', שם). עוד יצוין, כי המשיבה אישרה קיומו בעבר של נתק ביחסיה עם המשיב . עם זאת, לטענתה, הנתק אירע על רקע יחסים לא טובים בין הבעל ז"ל והמשיב יבדל"א, אך הקשר שלה עם המשיב חודש זה מכבר והוא תקין (עמ' 6, ש' 2-1; עמ' 4 לתסקיר השני; ס' 34 לכתב ההגנה א"פ 24681-02-20).

12. ביום 10.2.2020 עתר המבקש למינוי אפוטרופוס חיצוני על רכוש המשיבה, וכן למינוי אפוטרופוס זמני לדין שיגיש תביעה בשמה להשבת כספים שלטענתו נגזלו ממנה (א"פ 24681-02-20). המבקש נימק את תביעתו בכך שמצוקתה וחוסר הבנתה של אמו נוצלו לגזילת כספיה. נטען, כי המשיבה לא מסוגלת לדאוג לענייניה הכלכליים והרכושיים, היא אינה יודעת מה היקף העזבון שירשה ומה הסכומים שנמשכו מחשבונה, והיא אינה מסוגלת להמשיך טיפול בקצבאות שצריכה לקבל. עוד נטען, כי המשיבה נכנעת ללחצים כלכליים, בניגוד לרצונה, נוכח חשש לניתוק קשר ופחד מבדידות, ומינוי אפוט' ניטראלי לרכוש יהווה הגנה יעילה על הרכוש ויאפשר לה יחסים בריאים עם קרוביה שמעוניינים בקרבתה ממניעים כשרים. המבקש תמך בקשתו בחוות דעת של ד"ר אמיר אשדות, מומחה ברפואה פנימית וגריאטריה, מיום 31.12.2019.

13. המשיב 4 התנגד לבקשה הנ"ל בנימוקים כדלקמן: הבקשה נעדרת עילה ואף נגועה בשיקולים זרים ותוך שימוש לרעה בהליכי משפט; מדובר בניסיון לערער שלא כדין על פסק דין חלוט מיום 24.9.2019; המשיבה יודעת היטב מה רצונה, ופועלת בהתאם לרצון זה, ואינה מעוניינת במינוי אפוט' עליה. המשיב תמך תשובתו במכתב של המשיבה ואף ביקש שישמע קולה במישרין בפני ביהמ"ש (סעיף 7 לכתב ההגנה א"פ 24681-02-20); הבדיקה של דר' אשדות נערכה מבלי שניתנה הסכמתה של המשיבה שתערך לה בדיקה שכזו, ומבלי שפורטו בפניה מטרותיה של הבדיקה, והשלכותיה, ותוך פגיעה בפרטיות המשיבה ובאוטונומיה שלה ובניגוד לאתיקה הרפואית; המתנה ניתנה ע"י המשיבה מרצון חופשי ונראה, כי קנאה וחשש מאובדן ירושה עתידית עומדים ביסוד הבקשה למינוי אפוט'.

--- סוף עמוד 6 ---

14. ביום 6.4.2020 הגיש המבקש גם תובענה לביטול הייפוי כח המתמשך (תמ"ש 6432-04-20). המבקש נימק את תביעתו בכך שאמו חתמה על ייפוי כח מתמשך כתוצאה ממרמה ו/או ניצול ו/או השפעה בלי הוגנת על האם המצויה במצוקה, ללא הבנה כלכלית של מצבה, ומבלי שהיא מבינה על מה היא חותמת. נטען, כי מדובר בתכנית חדשה לאחר שהמשיב הבין כי מזימתו להשתלט על רכוש האם באמצעות מינוי אפוט' עתיד להיכשל. לפיכך, יש לבטל את ייפוי הכח המתמשך מכח סעיף 32כט(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 (להלן – "החוק"). המבקש תמך בקשתו בין השאר במסמכים בנקאיים שונים ותמלילי שיחות שלו עם המשיבה.

15. המשיב 4 התנגד לבקשה הנ"ל, בין השאר מנימוקים כדלקמן: המשיבה כשירה וייפוי הכח לא נכנס לתוקפו וביכולתה של המשיבה לבטלו ככל שתבחר בכך; מטרתו למנוע מהמשיבה לעשות שינויים ברכושה שיקטינו את ירושתו העתידית של המבקש או יביאו לשינוי צוואתה; המסמך של דר' אשדות מגמתי, ונערך תוך פגיעה בפרטיות ובניגוד לאתיקה הרפואית, אך בכל מקרה ממצאיו של דר' אשדות תומכים בכשירותה של האם ובעצמאותה.

16. המשיבה לא הגיבה בעצמה לשתי תובענות התלויות ועומדות אלא הודיעה לעו"ס שהיא מעוניינת להגיע לביהמ"ש (עמ' 3 לתסקיר השני).

17. לאחר שנתקבל תסקיר של האגף לשירותים חברתיים בעירית ... ביום 8.6.2020 (להלן – "התסקיר השני"), הודיע ב"כ יועמ"ש כי תומך בהמלצות התסקיר, והותיר לשיקול דעת ביהמ"ש את הצורך בקיום דיון לשמיעת המשיבה בעצמה בהתחשב בכך שעמדתה הובאה באופן מפורט בתסקיר וכן נוכח המגבלות הנובעות ממגפת הקורונה.

18. הצדדים הגישו תגובות מפורטות לתסקיר. המבקש עתר לחקור את העו"ס, ולפיכך נקבע מועד לחקירה של עורכות התסקיר (ר' החלטות מיום 24.6.2020).

19. עורכות התסקיר הודיעו ביום 6.9.2020 כי תהליך הכנת התסקיר היה מורכב והושקעה בו מחשבה רבה מאוד על ידי שתי עורכות התסקיר, וביקשו לשמוע את הדברים כששתיהן נוכחות באולם ביהמ"ש והבקשה נעתרה ביום 7.9.2020.

20. ניתן למבקש היתר להיות נוכח במועד הדיון באמצעות היוועדות חזותית (ר' החלטה מיום 16.8.2020; הודעה מיום 8.12.2020).

21. ביום 7.9.2020 נדחתה בקשת פסלות שופט שהגיש המבקש. ערעור שהוגש בביהמ"ש העליון נדחה אף הוא (ע"א 6473/20 [פורסם בנבו] מיום 21.10.2020).

22. ביום 8.12.2020 התקיים דיון ממושך במסגרתו נשמעו ביחידות דבריה של המשיבה, וכן נשמעה חקירת עורכות התסקיר. בתום הדיון הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

23. ביום 13.12.2020 הגיש המבקש בקשה לתיקון פרוטוקול שנדחתה מלבד שני תיקונים מינוריים (ר' החלטה מיום 19.12.2020 בקשה מס' 29 א"פ 24681-02-20). בנוסף, הגיש המבקש בקשה להזמנת עדים (בקשה מס' 15 תמ"ש 6432-04-20), שנדחתה אף היא ביום 19.12.2020.

דיון והכרעה

--- סוף עמוד 7 ---

24. בכל הנוגע לסוגיית כשרותו המשפטית של אדם, נקודת המוצא המונחת בבסיס חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 (להלן – "חוק הכשרות המשפטית" או "החוק") היא שכל אדם מעל גיל 18 שנה כשר לזכויות, חובות ולכל פעולה משפטית כל עוד לא הוגבלה כשרותו בחוק או בפסק דין (ר' סעיפים 2-1 לחוק).

25. חשיבה מחודשת על מוסד האפוטרופסות, ועל שלילת החירות המשמעותית הכרוכה בו, הביאה לחקיקת תיקון 18 לחוק (פורסם ביום 11.4.2016). תיקון זה הביא לביצור נוסף של רצון הפרט הן ע"י הקמה של מוסדות פוגעניים פחות ממינוי אפוטרופוס, כגון ייפוי כח מתמשך ומינוי תומך החלטות (ס' 32ב, 32לא, 67ב לחוק), והן ע"י הגבלת שיקול הדעת למינוי אפוטרופוס לבגיר, בין השאר באמצעות הוראות סעיף 33א לחוק. הוראה זו קובעת את התנאים אשר רק בהתקיימם ניתן למנות אפוטרופוס לבגיר, וגם אז יש לשקול לאיזה תחום, לאיזה היקף ולאיזו תקופת זמן [רמ"ש (ת"א) 32638-07-20 ס.א. נ' ת.ב. [פורסם בנבו] (1.11.2020)].

26. בענייננו, עשתה המשיבה ייפוי כח מתמשך ובמסגרתו נתנה הוראות מקדימות למיופה הכח: הוראה בעניינים רפואיים - "ככל שלא אהיה מסוגלת לנשום ו/או לאכול בכוחות עצמי אני מבקשת להקל על כאבי באמצעות טיפול תרופתי מתאים (כגון מורפיום), לדאוג שאשכב בנוחות ולתת לטבע לעשות את שלו", והוראה בעניינים כספיים - "אם לצורך הטיפול בי, רפואי או אישי (לרבות, אך לא רק, מעבר למקום מגורים חלופי) – יהיה צורך בסכומי כסף גדולים וחריגים אני מבקשת שהדירה שבה אני מתגוררת היום, XXX, תושכר או תימכר. המיופה כח שלי הוא שיחליט אם להשכיר הדירה או למכור אותה".

27. המבקש מעוניין הן בביטול ייפוי הכח המתמשך, והן במינוי אפוט' על רכוש המשיבה, והגיש שני הליכים משפטיים שככלל אינם יכולים להתקיים זה בצד זה [רמ"ש (מרכז) 21463-01-19 ע.א נ' י.א. [פורסם בנבו] (7.2.2019)].

28. לאור האמור לעיל, כאשר ייפוי הכח המתמשך טרם בכלל נכנס לתוקפו ויכול להיות מבוטל ע"י המשיבה בעצמה (ר' סעיף 32כג לחוק הכשרות המשפטית), סדר הדיון מדורג: ראשית, יש לבחון האם במצבה בנקודת הזמן הנוכחית מסוגלת המשיבה לנהל את ענייניה ולקבל החלטות עבור עצמה. ככל שהתשובה חיובית - יסתיים הדיון שתי התביעות. ככל שהתשובה שלילית – יופעל ייפוי הכח המתמשך עפ"י תנאיו, ואז יכולה להתעורר השאלה האם בנקודת הזמן שנעשה ייפוי הכח המתמשך לא הייתה המשיבה כשירה. רק אם ייקבע שבאותה נקודת זמן היסטורית לא הייתה המשיבה כשירה, אזי יהיה מקום לעבור לדון בעניין האפוטרופסות. בהתאם לכך התנהל הדיון ביום 8.12.2020, וכפי שנקבע ו/או עולה מהחלטות קודמות שניתנו (ר' החלטות מהימים 24.6.2020, 16.8.2020, 7.9.2020, 23.9.2020 א"פ 24681-02-20 ; החלטה מיום 24.8.2020 תמ"ש 6432-04-20).

מן הדין אל הנדון

29. עובר לחקירת עורכות התסקיר (עמ' 14-6), בהסכמת הצדדים ובאי כוחם שיצאו מן האולם פיזית, ולאחר שהופסקה גם ההתקשרות החזותית, נשמעו באריכות דברי המשיבה בנוכחות בית המשפט וב"כ היועמ"ש בלבד (עמ' 6-3).

התרשמות מהמשיבה

--- סוף עמוד 8 ---

30. בשיחה הנ"ל ניתן היה להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מאופייה וממצבה של המשיבה.

31. המשיבה אשה נעימת הליכות. המעמד לא היה לה פשוט (עמ' 3, ש' 22-14; עמ' 5, ש' 8), ובכל זאת הצליחה המשיבה להתבטא בצורה רהוטה, כפי שיפורט להלן.

1
23עמוד הבא