אפיק משפטי 213 14.09.2016

אפיק משפטי 213 14.09.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

11 אוגוסט 2016

חלוקת בונוס רטרואקטיבי לאחר פרוץ סכסוך בעלי מניות מהווה קיפוח

בית המשפט קבע, כי גם כשהנזק נגרם לחברה קיימת זכות לבעל מניות לתבוע במקרים מסוימים, כגון: תביעה בגין נזק שנגרם כתוצאה מהפרת הסכם בעלי מניות; נזק שנגרם לבעל מניות השונה מהנזק שנגרם לבעלי מניות אחרים ונזק שנגרם עקב קיפוח המיעוט.  במקרה זה לא רק שמתקיים קיפוח המיעוט במשיכת הכספים אלא גם הפרה של הסכם המייסדים שגרמה נזק למיעוט וגם הנזק הנטען לא נגרם בשווה לכל בעלי המניות בחברה, אלא הנזק כולו נגרם לבעלי ...

08 ספטמבר 2016

בעל שליטה חב באחריות אישית לחובות ארנונה של החברה

עירייה הגישה תביעה בגין חוב ארנונה ובמסגרתה ביקשה לחייב באופן אישי גם את בעלי המניות ומנהלי החברות שהחזיקו בנכס...

30 אוגוסט 2016

על מעביד להוכיח מניע ענייני לסיום העסקת עובד

עובדת פוטרה באופן מפתיע, לאחר 15 שנות עבודה, בשל התדרדרות במצבה הבריאותי מבלי שעלתה כל טענה בדבר תפקודה המקצועי. בית הדין לעבודה קבע, כי למרות שהעובדת היא שהגישה את התביעה הנטל הוא על המעסיק להראות שיקולים לגיטימיים בפיטורים. החברה לא עמדה בנטל להוכיח מניע ענייני כלשהו לרצונה לסיים את העסקת העובדת ומשכך יש לקבוע כי סיבת הפיטורין הייתה מצבה הרפואי ומוגבלותה הפיזית הזמנית של העובדת בניגוד לחוק...

17 אוגוסט 2016

ביטול הסכם הפצה בשל זניחתו דורשת התנהגות חד משמעית של הצדדים

חברה ישראלית ביקשה להשתחרר מהסכם עם מפיץ בלעדי לשוק הסיני בטענה, בין היתר, שהחוזה נזנח בפועל בכך שהמפיץ לא החל בפעילות הפצה למרות חלוף מעל 3 שנים...

17 אוגוסט 2016

בקשה להסדרת מעמד בישראל לאחר מעצר מעלה חשש כי זו פיקטיבית

אזרחית זרה נכנסה לישראל כעובדת בענף הסיעוד עם אשרה בתוקף עד לסיום העסקתה. עם סיום העסקה, ולאחר שזו לא עזבה את הארץ כפי שנקבע לה, נעצרה. האזרחית הזרה הבהירה בשימוע שנערך לה שאין בכוונתה לחזור למדינת המוצא שלה. לאחר מעצר האזרחית הזרה, זו הגישה, ביחד עם אדם נוסף, בקשה לקביעת תור בלשכת האוכלוסין לצורך הסדרת מעמדה בישראל מכוח חיים משותפים אך זו נדחתה...

15 מאי 2016

רוכש שהוסתר ממנו מידע מהותי יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שנגרם לו

אדם רכש דירה במסגרת מכרז למכירה במצב AS IS ולאחר שביקר בה. לאחר רכישת הדירה ושיפוצה התגלה כי הדירה אינה ראויה למגורים בשל נזקי רטיבות והצפות קשים...

שיתוף