אפיק משפטי 250 14.02.2018

אפיק משפטי 250 14.02.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

01 פברואר 2018

לשם הסרת קיפוח בעל מניות קיימת לבית המשפט עצמאות מלאה בבחירת הסעד המתאים

בחברה משפחתית שהוקמה על ידי שני אחים פרץ סכסוך בין אחד האחים לבין יורשיו של האח השני שנפטר, כאשר לטענת היורשים – זכויותיהם כבעלי מניות קופחו לאחר שמודרו מניהול החברה ומפעולות ועסקאות הנעשות בחברה. היורשים טענו כי מנגנון התמחרות בין הצדדים, שקבע בית המשפט מקפח אותם מכיוון שאין בידיהם את מלוא המידע על החברה וכך נוצר יתרון בלתי הוגן לבעל המניות השני...

02 ינואר 2018

בקשת פירוק שמטרתה הפעלת לחץ היא חסרת תום לב ותידחה גם אם לפי דין החברה חדלת פירעון

בין ספק קמח וחברה ליצור מזון התעורר סכסוך בשיעור 18 מליון ש"ח שהסתיים בהסכם פשרה.  ‏כשלא שולם הסכום שהוסכם שלח הספק מכתב דרישה ולאחריו הגיש בקשה לפירוק החברה...

17 ינואר 2018

טרם פיטורין מעסיק מחויב לנסות למצוא תפקיד חלופי לעובד שאינו יכול לבצע את תפקידו

מעסיק ערך שיחה עם עובד ותיק בחברה, במהלכה הסביר כי ברצונו להעביר את העובד מתפקידו הניהולי וזאת בשל שיקולים ענייניים. סוכם, כי הממונה יחשוב על אופציות עתידיות להמשך העסקתו של העובד בחברה וכי תהיה פגישת המשך תוך מספר ימים. כמו כן, הבהיר הממונה כי במידה ולא תמצא אלטרנטיבה ראויה, יתכן ודרכיהם של הצדדים ייפרדו. בחלוף מספר ימים התקיימה פגישה נוספת בה הודיע הממונה לעובד כי מאחר ולא נמצאו חלופות להעסקתו, ...

13 ינואר 2018

כדי לחייב בעלי חברה באופן אישי יש להוכיח כי ניהול החברה נעשה כדי להונות נושים

עובדת הגישה תביעה נגד מעסיקתה וכן תביעה אישית נגד בעליה בטענה כי אלה נוהגים לפתוח חברות ולערב בין נכסיהם הפרטיים לנכסי החברות תוך הסתתרות תחת המבנה הארגוני-המשפטי שיצרו ושימוש בו במטרה לקפח את העובדת כנושה של המעסיקה...

15 דצמבר 2017

מוכר מקרקעין שלא מבטל ההסכם כשאינו מקבל תשלום עשוי לאבד את זכות הביטול

רוכשים של קרקע הפסיקו לשלם את התמורה למוכרים, לאחר שהפקידו תשלום ראשון בלבד.  כעבור מספר שנים פנו הרוכשים לבית המשפט כדי שיתן אורכה לקיום ההסכם.  מנגד, המוכרים ביקשו שבית המשפט יכריז על ביטול ההסכם לאור הפרה יסודית מצד הרוכשים...

שיתוף