אפיק משפטי 252 14.03.2018

אפיק משפטי 252 14.03.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 פברואר 2018

לא מתקיים קיפוח המיעוט כשהמיעוט הסכים למצב ה"מקפח" ולא נפגעת ציפייה לגיטימית שלו

בעלי מניות בחברה טענו כי הרוב קיפח אותם עת ביצע עסקאות בעלי עניין הפסדיות מול קבוצה בבעלותו ובשלב כלשהו פיטר אותם מעבודתם בחברה ודילל את אחזקותיהם...

08 פברואר 2018

בחברה המתנהלת כשותפות נושאי משרה חבים חובות אמון גם לחברה וגם לבעלי המניות

מי שהיה אמור להתמנות כמנכ"ל חברה שעסקה במיזם לפיתוח מוצר בתחום אבטחת הרשת הקים עסק מתחרה יחד עם שניים מיזמי החברה...

13 ינואר 2018

עבודה במכשיר הסלולארי מחוץ לשעות העבודה לא בהכרח תקים חבות לתשלום שעות נוספות

עובדת שהתפטרה הגישה תביעה נגד מעסיקתה, בין היתר בגין גמול שעות נוספות עבור עבודה "מסביב לשעון" מחוץ לשעות העבודה. העובדת הסתמכה על תדפיסי שיחות טלפון ותמליל במסגרתו נאמר לה כי היא נדרשת לעבוד 24 שעות ביממה...

28 פברואר 2018

מתווך נדרש להראות שהיה הגורם היעיל לעסקה עצמה ולא די שהביא רעיון לעסקה אפשרית בתחום

איש עסקים ניסה לעניין חברת תרופות בינלאומית באפשרות לשתף פעולה עם איש עסקים רוסי להקמת מפעל תרופות ברוסיה. לא נחתם כל הסכם תיווך או הסכם למיזם המשותף המתוכנן אך לאחר חודשים רבים החליטה חברת התרופות על הקמת מפעל תרופות במקום אחר ברוסיה ואיש העסקים טען לזכאות לדמי תיווך מכיוון שהוא זה שהביא בפני חברת התרופות את הרעיון להקים מפעל תרופות ברוסיה...

27 פברואר 2018

הודעת ביטול הסכם שכירות חייבת להיות תוך זמן סביר ולכלול את מלוא עילות הביטול

על נכס שהושכר לחנות הודיע לשוכר לאחר שנה בהודעת SMS על ביטול ההסכם בשל הפרתו מכיוון שהשוכר לא סיפק חשבונית שצריך היה לספק בעת תחילת השכירות. לאחר מכן פנה בעל הנכס לבית המשפט בתביעת פינוי ובה פירט הפרות נוספות של הסכם השכירות...

22 פברואר 2018

ועדת מכרזים רשאית לבטל הזכייה גם לאחר סיום המכרז

עורך מכרז החליט לפסול זכייה של מציעים ולחלט את ערבות המכרז לאחר הזכייה...

שיתוף