אפיק משפטי 262 01.08.2018

אפיק משפטי 262 01.08.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

12 יולי 2018

כתב פטור מאחריות של דירקטורים המחליף כתב פטור קודם יוצר רצף ואינו עומד בפני עצמו

בעל מניות בחברה ציבורית הגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד מנהלים בטענה לביצוע עסקאות בניגוד עניינים והתרשלות, לאחר שדירקטוריון החברה סירב להגיש את התביעה.  בעל המניות גם טען שכתבי הפטור מאחריות והשיפוי של הדירקטורים לא היו תקפים מכיוון שתוקנו לאחר האירועים נשוא הבקשה...

24 יולי 2018

במקרים מסוימים ניתן בתביעה נגד בעל מניות לדרוש זכויות השייכות לחברה בבעלותו

יזם עמד בראש קבוצת רוכשים בפרויקט בינוי והתקשר מול הרוכשים הן בעצמו והן באמצעות חברה בבעלותו המלאה.  בהליכי חדלות פירעון של היזם ביקשו נושים שלו לקבל זכויות השייכות לחברה בבעלותו...

20 יוני 2018

אי בדיקת חובות אפשריים טרם תחילת פירוק מרצון של חברה תיצור אחריות אישית למנהלים

חברת נסיעות חויבה בתשלום פיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות לעובדת. טרם ניתן פסק הדין נכנסה החברה להליך של פירוק מרצון והעובדת דרשה לכן לחייב אישית את הדירקטורים ואת המפרקת של החברה...

05 יוני 2018

בעל תפקיד הנהלה במשרת אמון אינו זכאי לתגמול בגין שעות נוספות

מנהל מוסך שהיה בעל תפקיד מרכזי ואף הרוויח שכר גבוה, דרש לקבל תשלום בגין שעות נוספות...

24 יוני 2018

עובדת שלאחר החלטה על פיטוריה התגלה שהיא בטיפולי פוריות אין לפטרה ללא אישור

עובדת זומנה לשימוע שלאחריו הוחלט לפטרה. מיד לאחר קבלת סיכום השימוע הודיעה העובדת כי היא נמצאת בטיפולי פוריות...

04 יוני 2018

שותף בקרקע לא רשאי לבצע שימוש ייחודי בחלק ממנה אם השימוש מונע שימוש סביר של שאר הבעלים

קרקע הוחזקה ב"מושע", כאשר כל אחד מהבעלים השתמש באופן ייחודי בחלק בנוי והחצרות היו בשימוש משותף.  אחד הבעלים סגר חלק מהחצר ובנה בה בית קפה...

שיתוף