עדכוני חקיקה ופסיקה

ליקויים בדירה שלא גולו לשוכר ולא תוקנו על ידי המשכיר עשויים להצדיק אי-תשלום דמי שכירות

10 ספטמבר 2020
הדפסה

שוכר נאלץ לעזוב דירה בשל ליקויים רבים במושכר אשר מנעו ממנו כל שימוש במושכר, ואשר לא גולו לו כאשר נכנס לדירה ואף לא תוקנו על המשכיר, חרף התראות רבות מצד השוכר, ודרש קבלת החזר מלא של דמי השכירות.
בית המשפט קבע, כי הליקויים שלא גולו ולא תוקנו על ידי המשכיר מנעו אפשרות למגורים במושכר באופן שפוטר את השוכר מתשלום דמי השכירות באופן גורף. חוק השכירות והשאילה קובע כי משכיר לא קיים חיוביו אם מסר לשוכר נכס אשר בזמן המסירה לא התאים למה שהוסכם בין הצדדים. השוכר אינו רשאי להסתמך על אי ההתאמה אם ידע עליה עם כריתת החוזה או לא הודיע עליה תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה, או שהודיע אך לא נתן למשכיר הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים, כאשר המשכיר חייב על פי החוק לתקנם תוך זמן סביר מקבלת ההודעה. במקרה בו המשכיר לא עשה כן, עומדות לשוכר שתי תרופות אפשריות: לתקן את הפגם בעצמו ולדרוש מהמשכיר את החזר הוצאותיו הסבירות או להפחית את דמי השכירות כל עוד הפגם קיים, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם לעומת שווי הנכס לפי החוזה. כאן, השוכר התריע בפני המשכיר אודות הליקויים פעמים רבות, אך המשכיר מצידו לא תיקן את הליקויים והדירה הפכה לכזו שאינה ראויה למגורים באופן שהצדיק חדילה מוחלטת מתשלום דמי השכירות.