עדכוני חקיקה ופסיקה

יצירת שותפות לא דורשת הסכם בכתב אך אז נדרש להראות הסכמה והתנהגות של שותפים

22 אוקטובר 2020
הדפסה

חברת ספנות יוונית החכירה לחברה טורקית אניה עם צוות לשם הפעלת קו ספנות סדיר בין הנמלים איסקנדרון (טורקיה), חיפה (ישראל) ופורת' סעיד (מצריים). בין היתר הובילה החברה הטורקית משאיות עמוסות סחורה לנמל חיפה, משם יצאו דרך מעבר הגבול עם ירדן (גשר שיח' חוסיין) למדינות ערב. לשם כך התקשרה החברה הטורקית עם סוכן אוניות ועמיל מכס בנמל חיפה, אשר גם שילמו במקומה אגרות ותשלומים אחרים. מאוחר יותר טענה כי אינה חבה להם כספים מכיוון שנוצרה ביניהם שותפות.
בית המשפט קבע שלא התקיימה שותפות בין הצדדים והחברה הטורקית חייבת כספים לסוכני הנמל. שותפות היא התקשרות בין שני גורמים או יותר לניהול עסק. שותפות אינה דורשת הסכם בכתב, אולם כשלא קיים הסכם שותפות, נדרש להראות קיום שותפות בדרכים אחרות, כהצגה של כוונת הצדדים, האם הצדדים הציגו עצמם לאחרים כשותפים, האם הצדדים חלקו ביניהם את רווחי העסק ומשך הזמן של היחסים בין הצדדים. כאן לא התקיימו איזה מהסממנים האלה. סוכן אנייה הוא מי שבעל אנייה הסמיכו להיות סוכן מטעמו בנמל בישראל והוא מטפל עבור בעל מטען, בקשר עם פריקתו, טעינתו או מסירתו של מטען, גביית דמי הובלה ותיאומים, המבוצעים באוניה או בשטח נמל. סוכן מכס מטפל מול רשויות המכס בקשר ליבוא, ליצוא או למעבר טובין. כאן, סוכן האונייה ועמיל המכס שלחו תנאי התקשרות לחברה הטורקית, אשר לא התנגדה להם והחלה לפעול בשיתוף פעולה איתם. אי ההתנגדות מהווה הסכמה לתנאים ויוצרת הסכם וההסכם האמור, בהתאם לתנאיו, הינו שיתוף פעולה ולא שותפות והחברה הטורקית מחויבת לכן לשלם לסוכן האונייה ועמיל המכס.