עדכוני חקיקה ופסיקה

הוראות בתקנון לא יכולות למנוע או לצמצם אפשרות להסרת קיפוח חברה

20 אפריל 2021
הדפסה

חברה נקלעה לקשיים כלכליים בשל ניהול כושר ומשבר אמון בין בעלי המניות אשר הובילו לשיתוק החברה. בעוד שבעלי מניות המיעוט טענו לקיפוח ודרשו שבעלי מניות הרוב ירכשו את מניותיהם, בעלי מניות הרוב טענו שלא התקיים קיפוח ועל כן בעלי מניות המיעוט כפופים להוראות תקנון החברה אשר מעניקות להם זכות סירוב ראשונה בעת מכירת המניות ולדירקטוריון זכות וטו על מכירת מניות לצדדים שלישיים.
בית המשפט העליון קבע, כי התקיים קיפוח ועל כן יש לפעול להסרת הקיפוח באמצעות קביעת מנגנון התמחרות בין הצדדים. קיפוח מתקיים כאשר קיימת פגיעה באינטרס מבוסס או בציפייה לגיטימית של בעל מניות בחברה. ניהול כושל של החברה, אי מתן אפשרות לבעל מניות המיעוט להשתתף בניהול השוטף של החברה ומשבר אמון חריף בין בעלי מניות בחברה פרטית מהווים כולם נסיבות המהוות קיפוח ומקימות את זכותו של בעל מניות לפעול להסרת הקיפוח. הסדר בתקנון החברה הקובע דרך למכירת מניות לא מגביל סעדים להסרת קיפוח ככל שזה מתקיים והתקנון אינו יכול לצמצם או להגביל סמכות זו. כאן, החברה התנהלה באופן כושל במשך שנים, חוסר האמון והנתק שבין בעלי המניות יצרו קיפאון מסחרי ואין כל אפשרות מעשית שבה ציפייתם הלגיטימית של בעלי מניות המיעוט להפקת רווחים מהחברה אכן תתממש. בעוד שקיים מנגנון למכירת מניות בתקנון החברה, הרי שמנגנון זה נועד למהלך עסקים רגיל והוגן ולא למצב של קיפוח המיעוט. על כן, יש להפריד בין הצדדים על ידי שימוש במנגנון התמחרות BMBY המהווה פתרון הוגן פשוט ויעיל במקרה של סכסוכים מסוג זה.