עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש ביצירה עלול להפר זכויות יוצרים גם אם תוצאת השימוש הופצה בחינם

19 ספטמבר 2021
הדפסה

חברת הביטוח מגדל עשתה שימוש ביצירות האומן יעקב וכסלר ששולבו בלוח השנה שפרסמה החברה בחינם ללקוחותיה.

בית המשפט קבע, כי השימוש ביצירותיו של וכסלר בלוח השנה, עולה כדי הפרת זכויות יוצרים. היוצר (ולכשנפטר – יורשיו) הוא בעל הזכות ביצירותיו. לפיכך, מי שמעוניין לעשות שימוש ביצירותיו נדרש לקבל תחילה אישור, אלא אם מדובר בשימוש הוגן. שימוש הוגן כולל, בין היתר: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, וכיוצ"ב. לבחינת הוגנות השימוש, יש להתחשב במספר גורמים: מטרת השימוש העיקרית ואופיו, אופי היצירה שבה נעשה השימוש, היקף השימוש והשפעת השימוש על ערכה של היצירה. כאן, על אף שלוחות השנה חולקו בחינם ונועדו לקדם תמיכה באומנות ישראלית, השימוש העיקרי בלוחות השנה הוא מטרה מסחרית של קידום המוניטין של מגדל, ולכן לא מדובר בשימוש הוגן. לפיכך, מגדל הפרה את זכויות היוצרים של וכסלר.