עדכוני חקיקה ופסיקה

כדי להנות מהגנה על פי חוק לחושפי שחיתויות נדרש העובד לפנות לגורם המוסמך לטפל בתלונה

31 אוקטובר 2021
הדפסה

עובד מטבח שפוטר טען שהוא זכאי להגנה כ"חושף שחיתויות" על רקע תלונותיו החוזרות באשר לחום גבוה במיוחד במטבח, המהווה סכנה תברואתית.

בית הדין דחה את תביעת העובד לעניין איסור פיטורים לפי חוק חושפי שחיתויות. החוק מגן מפני התנכלות ורדיפה ואף פיטורים של עובד המתלונן על התנהלות בלתי חוקית במקום העבודה, או על סירובו לבצע פעולה בלתי חוקית, וזאת באמצעות פסיקת פיצויים עונשיים או מתן צווים המונעים פיטורים. ההגנה תינתן גם במקרה בו העובד האמין שנעשה מעשה השחיתות במקום העבודה, גם אם התברר בפועל שהמעשים לא לקו בשחיתות ובתנאי שלא היה על העובד לדעת על כך. אין צורך שהמניע לתלונה יהיה מניע מוסרי דווקא וגם תלונה הנובעת ממניע אישי או כזו המערבת מניעים אלטרואיסטים ומניעים אישיים, יכולה לזכות את המתלונן בהגנת החוק, זאת כל עוד, הוא מקיים אחר מבחן אמיתות התלונה האמור. על העובד חובה לנסות ולפתור את הבעיה שעליה הוא מתלונן בתוך הארגון, טרם הפנייה לגורמים חיצוניים, למעט במקרים חריגים שבהם ההתנהגות הבלתי חוקית של המעסיק אינה מאפשרת תחילה פניה פנימית. כאן, גם אם העובד התלונן פנימית על דבר מה ולמרות שהעובד האמין שקיימת סכנה תברואתית, הוא לא פנה לאחר מכן לרשות המוסמכת לקבל את התלונה או המוסמכת לבדוק או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה ולכן לא חלה ההגנה על פי החוק.