עדכוני חקיקה ופסיקה

חוזה שהוסכם לבצעו באופן בלתי חוקי יחשב כפסול גם אם הסכמה זו נעשתה לאחר כריתתו

05 נובמבר 2023
הדפסה

שני יזמים שהקימו חברה בתחום הקנאביס כרתו הסכם לפיו כל מניותיה יהיו בבעלותו של אחד ואילו ליזם השני תינתן אופציה לרכישת 50% ממניות החברה. לאחר מימוש האופציה הם בחרו להסתיר את הרכישה מהרשויות בשל החשש כי רישיונה של החברה לעיסוק בקנאביס ישלל בשל עברו הפלילי של הרוכש.

בית המשפט קבע, כי ההסכם אינו חוקי ומשכך בטל. חוזה שתוכנו בלתי חוקי, קרי, כולל התחייבות לביצוע מעשה אסור על פי חוק או חוזה שמטרתו בלתי חוקית, קרי, נועד לקידום מטרה פסולה גם אם היא אינה חלק מתוכנו של החוזה – הינו חוזה פסול. כאשר צדדים לחוזה מסכימים על ביצועו באופן בלתי חוקי, החוזה ייחשב לחוזה בלתי חוקי, בין אם במטרתו ובין אם בתוכנו. בהתאם לכך, חוזה ייחשב כפסול כאשר ביצועו הפך בלתי חוקי גם אם בעת כריתתו הוא היה חוקי. כאן, מדובר במקרה בו אי רישום מניות הרוכש על שמו, לאחר מימוש האופציה, נועד למטרה בלתי חוקית, שהיא הסתרת עובדה זו מהרגולטור. לכן, על אף שההסתרה אינה מופיעה בחוזה ובעת כריתתו לא הייתה לצדדים כוונה להסתיר דבר מהרשויות וההחלטה להסתיר את המידע התקבלה רק לאחר כריתתו – אין בכך בכדי לשנות את היותו של החוזה בלתי חוקי ופסול ועל כן החוזה בטל.