עדכוני חקיקה ופסיקה

צרכן אינו פטור מתשלום בגין עסקה מתמשכת גם אם לא צרך את השירות בפועל

07 נובמבר 2023
הדפסה

לקוחות שלא עשו שימוש במכשירי הקצה של הוט דרשו לבטל חיובים שהצטברו משום שלא צרכו שירות בפועל.

בית המשפט דחה את התביעה משום שהלקוחות לא שלחו הודעת ניתוק לספק השירות כמתבקש. החוק קובע כי על הצרכן לתת הודעת ביטול בחוזה בעסקה מתמשכת אשר תחייב את הפסקת החיוב בגין השירות בתוך שלושה ימי עסקים מיום מתן הודעת הביטול. עסקה מתמשכת מאפשרת שירות זמין, לבחירת הלקוח. אין זה מתפקידו של נותן השירות לעקוב אחר הלקוח ולוודא צריכה בפועל של השירות. כאן, הלקוחות ביטלו את הוראת הקבע, ניתקו עצמאית את מכשירי התקשורת ושילמו את החוב שהצטבר עד לאותו מועד, אך ללא עדכון ספק השירות בדבר רצונם להתנתק. העובדה שהשירות לא נצרך בפועל אינה פוטרת את הלקוח מתשלום בגין שירות שהוזמן. על כן, הלקוחות חויבו בתשלום החוב שהצטבר.