מאמרים מקצועיים

על חשיבות בדיקת נאותות פנימית בטרם פניה למשקיעים

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
16 ספטמבר 2015
הדפסה
PDF

כמעט כמו בסיפור האהבה הישן והמוכר: חברה פוגשת משקיע, חברה ומשקיע חותמים על הסכם עקרונות, משקיע מתחיל בדיקת נאותות של החברה (בדיקת מסמכיה המשפטיים והחשבונאיים ובדיקות נוספות), משקיע מודיע לחברה כי מצא פגמים חמורים בבדיקה ו"אנחנו צריכים לשוחח" ...

אחת הבעיות שחברות מתחילות נתקלות בהם בעת גיוס השקעות הינה אי מוכנות של החברה לקראת המשקיע. כאשר נוצר קשר עם משקיע פוטנציאלי והמשקיע מתחיל לקבל מידע על החברה, אי מוכנות של החברה יכולה למנוע מהמשקיע להשקיע בחברה או לגרום לו להפחית את מחיר היעד המתוכנן לעסקה. לרוב החברה אף לא תדע כי אי המוכנות אי שגרמה לכך, מכיוון שבמקרים ספורים בלבד יהיה למשקיע, הרואה עסקאות רבות מידי חודש, הזמן הניהולי למסור לחברה ריג'קטים לתיקון (ואם החליט לשקול להשקיע למרות הדברים שגילה, אין לו אינטרס לגרום לחברה לתקן את מצבה מכיוון שתיקון המצב יעלה את מחירה). בשלב בו המשקיע מעלה את נושא הפגמים שגילה, פעמים רבות תהיה כבר החברה במצוקה תזרימית שתאלץ אותה להסכים לכל תנאי המשקיע.

חברות רבות בתחילת דרכן (אך לא רק) מתנהלות ללא ליווי משפטי מלא או עם ליווי משפטי של עורכי דין שאינם מתמחים במיזוגים ורכישות. אז מדוע לא להתכונן להשקעה? לכאורה אין כל סיבה הגיונית לכך אך חברות רבות מעדיפות לחסוך את העלויות שבהכנה משפטית לקראת משקיעים על ידי עורך דין המתמחה במיזוגים ורכישות בשל אי הבנתן את העובדה שההשקעה הקטנה יחסית בשלב זה (ודרך כלל ניתן להגיע להסכמה עם עורך הדין כי את מירב הכספים יקבל רק לאחר כניסת המשקיע) עשויה לייצר לחברה ערך רב.

לאור האמור, כדאי מאוד לחברה המחפשת השקעה לבצע בדיקה פנימית ושידוד מערכות במסגרת מה שמכונה בעגה המקצועית "הכנה להנפקה". הליך זה כולל מעבר על כל מסמכיה המשפטיים של החברה והחומרים האחרים שלה והכל מנקודת מבט של משקיע. בין היתר ייבדוק עורך הדין המתמחה במיזוגים ורכישות את מסמכי ההאגד של החברה, הסכמי ההעסקה בחברה, כל המסמכים הקשורים לקניינה הרוחני, הסכמים מול ספקים מהותיים ולקוחות, התחייבויותיה כלפי צדדים שלישיים וסוגיות נוספות. כדאי לשלב בבדיקה זו גם בדיקה של המסמכים השיווקיים של החברה באמצעות מומחה בנושאים אלה. כמובן שעורך הדין יוכל להמליץ על מסמכים הדורשים תיקון או חסרים וכדאי ליצור או סוגיות אחרות הדורשות תיקון. עורך הדין של המיזוגים והרכישות יוכל גם לסייע בתיקון הליקויים שנמצאו.

חשוב שלא רק שבדיקה זו תתבצע על ידי עורך דין בעל ניסיון במיזוגים ורכישות אלא שככל שיופעלו גורמים נוספים בבדיקה כולם יופעלו על ידי עורך הדין כדי לוודא קיום חיסיון עורך דין לקוח. אותו עורך דין יוכל לאחר מכן גם לסייע לחברה במשא ומתן מול משקיעים פוטנציאליים תוך ניצול היכרותו את החברה לשיפור יכולת המשא ומתן.