ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב שלא נרשם בישראל
מאמרים מקצועיים

ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב שלא נרשם בישראל

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
26 אוקטובר 2016
הדפסה
PDF

רישום סימן מסחר מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בו, אך האם קיימת הגנה בישראל גם לסימנים המוכרים היטב מחוץ לישראל אך אינם רשומים בישראל אך למרות זאת מזוהים בא עם המוצר? האם עוסק בישראל יכול לעשות שימוש, ללא רשות של הבעלים, בשם מסחרי אשר ידוע ומוכר בעולם אך אינו רשום בישראל?

במקרה שנדון לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז לוד דובר על מקרה שבו נעשה שימוש מסחרי בשמו של האמן הנודע סלבאדור דאלי לצורך שיווק מוצרי הלבשה בישראל.  בית המשפט קבע, כי השם סלאבדור דאלי לא מוכר בישראל בתחום של דברי הלבשה וקהל הצרכנים בישראל אינו מזהה טובין מסוג זה עם האמן דאלי, על אף היותו אמן נודע ועל כן דחה את הטענה כי מדובר בסימן מוכר היטב המזכה בהגנה באותו מקרה.

החוק בישראל מגדיר סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח, מדינה חברה (באמנת פריז), תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל.  

החוק בישראל מונה שני שיקולים לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל: "המידה שבה הסימן ‏מוכר בחוגי הציבור הנוגע לענין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק". עם זאת, רשימה זאת אינה מהווה רשימה סגורה והחוק מאפשר להתייחס גם לשיקולים נוספים.

על פי הדין בישראל סימן מסחר מוכר היטב, אף אם אינו רשום, יזכה את בעליו בזכות לשימוש ייחודי בסימן לענין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לענין טובין מאותו הגדר.  כך למשל, לא ניתן יהיה לעשות שימוש בסימן מסחר כדוגמת מקדונלדס לצורך שיווק המבורגרים, גם אם המילה "מקדונלדס" לא נרשמה כסימן מסחר בישראל. 

המטרה היא להגן על המוניטין הברור והייחודי שרכש אותו סימן בפועל, גם אם רישום פורמלי לא נעשה לגביו.  בתי המשפט אימצו מבחנים שונים על מנת לקבוע האם סימן הוא מוכר היטב בישראל, כגון: מידת ההכרה של הסימן; מידת והיקף השימוש בו; מידת, היקף ומשך הפרסום שניתן לו; ההיקף הגיאוגרפי של גורמים אלה; דרגת ייחודיותו הטבועה או הנרכשת של הסימן; מידת השימוש בסימנים דומים על-ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וערוצי הסחר לטובין או לשירותים הנושאים את הסימן; המידה שבה מוניטין הסימן מסמל טובין איכותיים; ומידת הערך המסחרי המיוחס לו.

יודגש, כי היקף ההגנה ואופן יישום מבחני העזר הללו תלויים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו. לכן, על מנת להכריע בשאלה האם ניתן לעשות שימוש בסימן מסויים, אשר עשוי לזכות להגנה לאור היותו 'מוכר היטב', מוצע לפנות לעורך דין העוסק בתחום על מנת שיבחן את הנושא לעומק ובהתאם להלכות הרלוונטיות בנושא זה.