על קורונה, כשרות משפטית וייפוי כוח מתמשך
מאמרים מקצועיים

על קורונה, כשרות משפטית וייפוי כוח מתמשך

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
15 ינואר 2021
הדפסה
PDF

התקופה האחרונה והתפשטות נגיף הקורונה, מביאה עמה עבור אנשים רבים – לאו דווקא מבוגרים - שאלות רבות בנוגע לצורך בהסדרת ענייניהם אם ימצאו עצמם מאושפזים במצב קשה ולא יוכלו לדאוג לענייניהם בעצמם. המצב הנוכחי מצריך חשיבה מחודשת על הצורך בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, המסדיר את הטיפול בענייניו של אדם שאיבד, באופן זמני או קבוע, את יכולתו לדאוג לענייניו – כלי שרבים אינם מכירים.
האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך הוסדרה בישראל בשנת 2016 במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. להבדיל מהליך משפטי מורכב יחסית ו"אלים" כלפי אותו אדם שנדרש לסיוע, של מינוי אפוטרופוס, הליך ייפוי הכוח המתמשך הוא הליך יחסית פשוט בו אדם קובע מראש כיצד הוא רוצה שהדברים יתנהלו במקרה כזה, הליך המכבד את רצונו של האדם, מונע התערבות של פקידים של המדינה אשר זמנם מוגבל לטיפול בנושא ומאפשר המשך שליטה של האדם בחייו.
ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח (הממנה) מאבד את כשרותו, כלומר כאשר הממנה אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו בעניינים המוגדרים במסמך ייפוי הכוח המתמשך. אם אדם מסוגל לדאוג לענייניו כאמור, הרי שייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף (ובמעמד זה מייפה הכוח עדיין יכול לערוך שינויים במסמך). כך הוא הדין גם לעניין מייפה כוח שחזר להיות מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו – למשל, אם היה מורדם ומונשם אך חזר לתפקד – מצב אשר בתקופת נגיף הקורונה קורה ללא מעט אנשים.
אחד היתרונות הגדולים של ייפוי הכוח המתמשך, להבדיל מהליכים אחרים, הוא שהוא נכנס לתוקף באופן מיידי וללא צורך בהליך משפטי, וגם לאחר כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח (הממונה) נותן דעתו לרצונו של הממנה, ככל שהממנה יכול להביע את רצונו, בין מראש במסמך ייפוי הכוח ובין באותה עת, למשל כאשר הממנה מסוגל להבין בעניינים מסוימים ולקבל החלטות בקשר אליהם, אך לא בדברים אחרים או כאשר הממנה חזר להכרה. הכלי של ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לייצר הנחיות מקדימות על ידי הממנה באשר לאופן יישום ייפוי הכוח המתמשך, ומאפשר אף קביעת זהות של אדם מסוים שהממונה יהיה חייב כלפיו בחובת דיווח באשר לאופן יישום ייפוי הכוח ולהחלטות המתקבלות בעניינו של הממנה וכך לייצר מנגנוני איזון והגנה.
כדי להכין ייפוי כוח מתמשך כל שנדרש הוא שהממנה יהיה כשיר משפטית וכל עוד האדם כשיר, רק הוא יכול לבטל או לשנות את ייפוי הכוח. כך, למשל, בעניין שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בדצמבר, 2020, בנה של אישה שניסחה ייפוי כוח טען כי יש לבטל את ייפוי הכוח אשר מינה את אחיו כמיופה כוח, יחיד של האם. בית המשפט דחה את התביעה וקבע שהמבחן היחיד הוא שאלת הכשרות המשפטית בעת עריכת ייפוי הכוח ומכיוון שהאם עדיין כשירה מבחינת החוק, הרי שהיא היחידה בעלת הזכות לבטל או לשנות את ייפוי הכוח.
לאור האמור, מומלץ ביותר, ביחוד בתקופה זו, לשקול יצירת ייפוי כוח אצל עורך דין ממשרד בעל ניסיון לא רק בתחום ייפוי הכוח המתמשכים אלא גם בתחומים אחרים הקשורים למקרה הספציפי, בין שמדובר בדיני חברות, מקרקעין או חוזים. אותו עורך דין מוסמך יוודא הקפדה ברורה על הוראות החוק, יוודא כי הממנה כשיר לחתום על ייפוי כוח ויוכל גם לספק לממנה הסבר מפורט ומקיף באשר להבטחת ההתחשבות ברצונו המקסימלי לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבנות את המסמך הנכון לאותו אדם ולא תבנית סטנדרטית.