חיוב השתדלות – הפער בין המצוי לרצוי
מאמרים מקצועיים

חיוב השתדלות – הפער בין המצוי לרצוי

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
08 יולי 2021
הדפסה
PDF

משכיר נכס התחייב לסייע לשוכר להשיג רישיון עסק אך מאוחר יותר התברר כי חסמים תכנוניים מונעים קבלת רישיון העסק והשוכר ביקש להשתחרר מהחוזה בשל כך. מתי התחייבות לעזור הופכת להתחייבות להשגת תוצאה ומתי ניתן להחיל אחריות על מי שלא השתדל מספיק?

הפסיקה הישראלית הכירה בחיוב השתדלות, בשונה מהתחייבות להשגת תוצאה, כחיוב לנקוט את כל האמצעים הסבירים למען השגת מטרה מסוימת אך ללא התחייבות להשגתה. חיוב השתדלות בדרך כלל בא לעולם כאשר צד אחד זקוק לסיוע מהצד השני על מנת להגשים מטרה כלשהי, הנחוצה לקידום תכלית ההתקשרות. כך למשל, בעלים של נכס עשוי להתחייב בפני שוכר לסייע בהליך שינוי הייעוד החל על המקרקעין המושכרים או לסייע בהליך קבלת רישיון העסק או שותף לפעילות עסקית עשוי להתחייב להביא לקוחות מסוג או מגזר מסוים.

לעיתים מתגלה פער בין התוצאות בשטח לבין הציפיות של צד לחוזה אשר הסתמך על ההבטחות לסייע ולהשתדל להשיג את התוצאות המיוחלות. הדבר עלול להוביל לסכסוכים משפטיים רבים וארוכים בייחוד כאשר קיים קושי להוכיח האם נעשתה השתדלות סבירה וראויה להשגת המטרה, מכיוון שברוב המקרים המידע אודות הפעולות שנעשו, או לא, מצוי בידי אותו צד שהתחייב להשתדל.

קיימות רמות אחריות שונות בין מקרה למקרה וניסוח נכון של החוזה יכול לסייע בהגדרת היקף האחריות שנוטל על עצמו הצד המשתדל. כך, למשל, צד לחוזה המנסה להשיג את התוצאה המצופה, אך לא הצליח בשל חוסר מיומנות, אי-זהירות או התרשלות עשוי להיחשב כמי שהפר את חיוב ההשתדלות. צד המתחייב "לפעול כדי לקדם" נוטל התחייבות קל יותר מאשר צד שהתחייב "לנקוט על חשבונו בכל הצעדים הנדרשים".

במקרה שנדון בבית המשפט העליון בשנת 2019 קבע בית המשפט, כי חברה שהתחייבה במסגרת חוזה להקמת פרויקט מלונאי בעיספיא לפעול לשינוי מצב תכנוני של מקרקעין הפרה את חיובה "לנקוט בכל הצעדים הנדרשים". באותו מקרה החוזה כולו הותנה באישור התוכנית העדכנית שצורפה לחוזה וזו לא אושרה בשל התנגדות משרד התיירות, אולם בית המשפט קבע שהחברה לא עשתה ניסיונות ממשיים כדי להשפיע על עמדת משרד התיירות או כדי להביא לשינוי ההחלטה.

במקרה אחר, שנדון בשנת 2016, קבע בית המשפט השלום בראשון לציון, כי מאמנים עסקיים (קואוצ'רים) וחברה בבעלותם הציעו לתלמידים שלהם להשקיע כספים במיזם חדש להקמת בית ספר למכירות והפרו את התחייבויותיהם בכל הנוגע לשיווק פעילות בית הספר. כאן לא הייתה מחלוקת שהתחייבות לנקוט מאמצים סבירים על מנת לשווק את בית הספר ולגרום לכך שיירשמו אליו תלמידים, ללא התחייבות לכך שבפועל יירשמו תלמידים לבית הספר וייפתחו קורסים, היא חיוב השתדלות. עם זאת, מאחר שהפעילות השיווקית התמצתה בפירסומים אינטרנטיים בודדים בלבד נקבע כי חיוב ההשתדלות הופר.

כמו כן, לעיתים עלול צד להסכם לטעון כי מדובר בחיוב השתדלות בעוד שהלכה למעשה מדובר בחיוב תוצאה. כך למשל, בשנת 2019 דחה בית המשפט העליון טענת חברה קבלנית כי רישום הבית המשותף הוא חיוב השתדלות בלבד ונקבע כי גם אם אכן היה מדובר בחיוב השתדלות הרי שאי רישום הבית המשותף במשך כשני עשורים מלמד כי חיוב זה הופר.

הואיל וקיימת חשיבות לאופן בו מנוסח החוזה, מוצע כי בטרם ימהר אדם להתחייב לנקוט מאמצי השתדלות כלפי הצד השני יפנה לקבלת ייעוץ משפטי מתאים. בעוד שניסוח רשלני יכול להטיל על צד לחוזה רמת אחריות גבוהה ללא כל התחשבות בתרחישים עתידיים שניתן היה לצפות באופן סביר מראש ותוך גרימת תאונת משפטית, הרי שעורך דין מנוסה יסייע לצדדים לנסח חוזה המגדיר היטב את סיכוני הצדדים ומתן ביטוי מפורט להתחייבויות כל צד כלפי משנהו תוך התחשבות בתרחישים משתנים ובשקיפות מלאה.