על ביטקוין, חברות פינטק והזכות הבסיסית לחשבון בנק
מאמרים מקצועיים

על ביטקוין, חברות פינטק והזכות הבסיסית לחשבון בנק

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
21 דצמבר 2021
הדפסה
PDF

הפרקטיקה של פתיחת חשבון בנק הפכה לכל כך מובנת מאליה בעידן המודרני והגלובלי של היום, עד כדי כך שהזכות לפתוח ולנהל חשבון בנק נתפסת בעינינו כזכות בסיסית, זכות - יסוד כמעט... אך האם הבנק יכול לסרב לפתוח חשבון רק כי אינו מחבב את תחום העיסוק שלי?

החוק קובע, כי תאגיד בנקאי לא רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לפתוח חשבון בנק עבור אדם או חברה המבקשים לעשות כן. עם זאת, אל מול איסור זה של הבנק לנהוג בשרירותיות כלפי מי שמבקש את שירותיו, הרגולטור הטיל על הבנק חובות פיקוח מחמירות מכוח חוק איסור הלבנת הון, כאשר אם הבנק לא ממלא אחריהן ונעברת עבירה של הלבנת הון "בשטחו", הוא עלול להיחשב כשותף לאותה עבירה. חובה זו של הבנק היא חובה דו-שלבית, כאשר בשלב הראשון הבנק נדרש לבצע זיהוי של הלקוח (KYC) בבואו של הבנק לפתוח חשבון בנק ליחיד או לחברה לצורך הערכת רמת הסיכון הנגזרת, ובשלב השני מוקצים משאבים למעקב שוטף אחר הלקוח ופעילותו בהתאם למדרוג הסיכון שלו, באופן שככל שהסיכון הכרוך בלקוח הינו גבוה יותר, כך יוקצו לשם בחינת ובקרת פעילותו משאבים גדולים יותר.

בשנים האחרונות נראה, כי ניגודיות זו בין האיסור על סירוב הבנק לתת שירותים לבין חובת הפיקוח המוטלת עליו ויכולתו לקבוע את רמת הסיכון הנגזרת מכל לקוח, הפכה לכלי עזר בידי הבנקים לצורך סירוב לפתוח חשבונות בנק לחברות שהבנקים "לא אוהבים את תחום העיסוק שלהם". סוג אחד של חברות כאלו הינן חברות במטבעות קריפטוגרפיים (כשהמוכר ביותר הלוא הוא הביטקוין).

כך, למשל, במקרה שנדון בתל אביב במרץ, 2019 סירב בנק להמשיך לנהל חשבון בנק של חברה העוסקת בכריית מטבעות קריפטוגרפיים בטענה, כי הדבר נוגד את מדיניות הבנק באופן המקים לו זכות סירוב סביר למתן השירות. בית המשפט קבע, כי על מדיניות הבנק להיות דינמית ולשקף התפתחויות הזמן ולא ניתן לקבל מדיניות של בנק אשר מתנגדת מראש ובאופן גורף לסוג מסוים של לקוחות העוסקים בפעילות מסוימת. סוג נוסף של חברות לגביהן נראה, כי הבנקים מעדיפים להימנע מלתת שירות הן חברות הפינטק, קרי חברות העושות שימוש בטכנולוגיה לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסיים , ואשר מעצם טיבן וטבען לעתים מתחרות בבנקים, למרות שהן כפופות לאותו חוק איסור הלבנת הון ולכן אין כל סיבה לבנק לסרב לפתיחת חשבון עבורן.

הלכה למעשה, בנקים מנצלים לעתים את כוחם ומסרבים לפתוח חשבונות בנק לחברות פינטק תוך מתן פרשנות מרחיבה למונח "סירוב סביר", לרבות בשל נימוקים מעורפלים כגון "חוסר היגיון כלכלי בניהול חשבון". כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנובמבר, 2021 , ניסה בנק לאומי לסגור חשבון של חברת פינטק בטענה, כי המודל העסקי שלה מנוגד למדיניות הבנק. בית המשפט קבע, כי לא סביר לאפשר לבנק חופש פעולה בלתי מוגבל תוך היתלות בנימוקים של הלבנת הון, וכי ניגוד העניינים האינהרנטי בו מצוי הבנק אל מול חברות פינטק מחייב קביעת רף גבוה במיוחד של "סירוב סביר" כשמדובר בחברות פינטק.

לסיכום, במקרה של סירוב לפתיחת חשבון, לעתים יש מקום להתעקש הואיל וזכות הבנק לסרב לפתוח חשבון אינה בלתי מוגבלת. מכיוון שסירוב לפתיחת חשבון יכול לגרום נזק אדיר לעסק, חשוב מאוד להיות מלווה בעורך דין בעל ניסיון בתחום המסחרי, ההגבלים העסקיים והלבנת ההון, שיסייע לחברה מול הבנק, לרבות בהכנת כל המסמכים באופן נכון מלכתחילה על מנת למנוע מהבנק לנצל חוסר במידע כדי לסרב לפתוח חשבון.