אפיק משפטי 188 30.09.2015

אפיק משפטי 188 30.09.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 ספטמבר 2015

קיום שותפות אינו דורש הסכם בכתב אך דורש הוכחת נסיבות קיום שותפות

אדם טען כי הוא שותף בפרויקט מגורים שהוקם ולכן ביקש בסוף הפרויקט להורות על פירוק השותפות, מינוי מפרק, עריכת חשבונות וחלוקת רווחים...

08 ספטמבר 2015

דו"ח מבקר פנים עשוי להוות ראיה בהליך אם טענות התביעה או ההגנה מסתמכות עליו

העסקתו של מנהל הופסקה על ידי המנכ"ל והמנהל טען כי הסיבה לסיום העסקתו היא היותו חושף שחיתות. הפסקת ההעסקה הובאה בפני הדירקטוריון שבהתבסס על טיוטת דו"ח של מבקר הפנים של החברה ממנו עלה שלא הייתה שחיתות בחברה, החליט לאשר את החלטת המנכ"ל שלא להמשיך העסקת המנהל. במסגרת הליך בבית הדין לעבודה דרש המנהל חשיפת דו"ח מבקר הפנים אך הנתבעת סירבה...

08 ספטמבר 2015

חברה ציבורית אינה מחויבת לדווח אודות ספקולציה או אירוע עתידי הקשור בחשש להפרה

נגד חברה ציבורית הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי פורסמו דוחות מיידים ודוחות כספיים חלקיים ולא מלאים וכי פורסמו פרטים מטעים במעשה ובמחדל בכל הנוגע לעסקיה של החברה הציבורית...

06 ספטמבר 2015

הפרת סימן מסחר רשום מזכה בפיצויים בגין כל הפרה בנפרד

עסק שיווק אביזרי חשמל זהים בין היתר תוך שימוש באריזה הנחזית להיות האריזה המקורית של חברה אחרת ותוך הפרת סימן מסחר והטעיית צרכנים...

06 ספטמבר 2015

עובדת בהריון שפוטרה בטרם השלימה 6 חודשי עבודה כדי להתחמק מתשלום זכויות זכאית לפיצויים

מעסיקה פיטרה עובדת בהריון בטרם השלימה שישה חודשי עבודה במטרה להתחמק מתשלום זכויות המוענקות לעובדת על פי חוק, בטענה כי העובדת אינה עומדת ביעדים שונים שהוצבו לה...

01 ספטמבר 2015

לא קיימת זכות קנויה ליזמים לקבל תמריצים לחיזוק מבנים לפי תמ"א 38 ולוועדות שיקול דעת

יזם הגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר בנייה לפי תמ"א 38 שכולל חיזוק המבנה כנגד תוספת של שלוש יחידות דיור בשתיים וחצי קומות נוספות, וכן הוספת ממ"דים, מרפסות ומעלית לשלוש יחידות הדיור הקיימות בבניין. חלק מבעלי הבתים וכן בעלי זכויות בבניינים סמוכים התנגדו לבקשה והוועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה בחלקה בלבד ולהתיר רק את חיזוק הבניין והקמת ממ"דים, ללא תוספת דירות וקומות נוספות ולהתנות ההיתר בפתרונות ...

שיתוף