אפיק משפטי 189 14.10.2015

אפיק משפטי 189 14.10.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

07 אוקטובר 2015

שותף כללי בשותפות מוגבלת התובע אותה לא יוכל בשם השותפות להודות בקיום החוב

שותף כללי בשותפות מוגבלת ביקש לפרק את השותפות לאחר שנשא במשך תקופה ארוכה בכל הוצאותיה אך בהצבעת בעלי יחידות ההשתתפות סירבו השותפים המוגבלים להכניס כספים למימון ההוצאות והשותף הכללי הגיש בקשת פירוק נגד השותפות בשל אי יכולתה לפרוע את חובה אליו...

15 ספטמבר 2015

חיסיון דו"ח מבקר פנים לא מונע צירוף מקורות חיצוניים לדו"ח

במסגרת הגנה בתביעה של עובד צרפה החברה דו"ח ביקורת פנימית...

04 אוקטובר 2015

מי שיש לו אינטרס כלכלי בחייב או בחובו לא יהנה מהגנות "ערב יחיד"

בנק תבע ערבים לחוב של חברה, ואלה טענו כי להגנות המיוחדות הקיימות ל"ערב יחיד...

25 אוגוסט 2015

התחייבויות בנוגע לתנאי עובדים במסגרת מכרז יוצרות זכות לעובדים לתבוע על פיהן

עובד של חברת אבטחה במסגרת מכרז טען, כי הוא זכאי לשכר ותנאים כפי שחברת האבטחה התחייבה במסגרת המכרז...

20 ספטמבר 2015

יצירה בעלת צורה אוניברסאלית שלא למטרת ייצור המוני תקנה ליוצרה זכות יוצרים בה

מעצב גילה כי יצירה שעיצב בדמות מפתח עבור מזמין היצירה הוכנה מחדש ובאופן דומה ביותר על ידי יוצר אחר כמה שנים לאחר מכן. לטענת היוצר החדש והמזמין, כיוון שמדובר ביצירה בדמות מפתח, קרי צורה אוניברסאלית, יש בכך משום שלילת יחוד ומקוריות ומכאן שאין ליוצר זכות יוצרים ביצירה...

25 ספטמבר 2015

משכיר לא רשאי להתנות חילופי שוכרים בהארכת תקופת השכירות

שוכר של משרד ביקש לקצר את תקופת השכירות והביא שוכר חליפי. המשכיר דרש מהמשכיר החליפי תנאים מחמירים לאלה שיש לשוכר והשוכר ביטל את השיקים שמסר כנגד השכירות ופינה את הנכס באופן חד צדדי. המשכיר טען לנזקים גדולים אך הגיש תביעה שטרית בגין השיקים שחוללו בלבד...

07 ספטמבר 2015

טיפול רפואי מציל חיים בישראל יהווה עילה להסדרת מעמד מטעמים הומניטאריים

משרד הפנים התבקש להעניק למבקשת אשר אביה יהודי וגם סבתה ואשר נכנסה לארץ בתחילה באשרת תייר אשר הוארכה מעת לעת במשך שנה, מעמד מוסדר בישראל. המבקשת חלתה עוד טרם כניסתה לישראל במחלה קשה ואובחנה באופן שגוי בארץ מוצאה וטיפול רפואי שקיבלה שם כמעט והביא למותה. בקשתה לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות נדחתה. לצורך קבלת טיפול רפואי בישראל ביקשה להעניק לה מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים וזאת לאחר שהטיפול הראשוני...

שיתוף