אפיק משפטי 259 20.06.2018

אפיק משפטי 259 20.06.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

27 מאי 2018

מכירה כפויה של מניות מיעוט בחברה אינה סעד בלעדי במקרה של קיפוח המיעוט

בעלי מניות מיעוט בחברה משפחתית טענו לקיפוח, לאחר קיבלו את מניותיהם מכוח ירושה מאביהם ובמשך שנים לא היו פעילים בניהול החברה, ודרשו כי בעלי מניות הרוב ירכשו את חלקם בחברה...

01 יוני 2018

לא ניתן לחייב בשכר עובדים בעל מניות בקבוצת חברות שאינו בעל מניות בחברה החייבת

עובדת בסטודיו טענה לאי תשלום זכויותיה ודרשה תשלום ממורה בסטודיו, אשר לטענתה הייתה הרוח החיה מאחורי קבוצת חברות שהפעילה לסירוגין את הסטודיו, ומהווה בעלת מניות מהותית בקבוצה...

31 מאי 2018

משתמשים באתר חינמי בינלאומי יכולים להגיש תביעות בישראל גם אם באתר תניית שיפוט זר

הוגשה תביעה ייצוגית נגד פייסבוק בטענה כי זו קוראת הודעות פרטיות ועושה בהן שימוש מסחרי. התביעה הוגשה בישראל למרות שתנאי השימוש באתר פייסבוק קובעים שכל סכסוך יתנהל בקליפורניה ועל פי דיני מדינת קליפורניה...

05 יוני 2018

הוראות הרכבה הניתנות על דרך שרטוטים ואיורים לא דורשות הוראות מילוליות בעברית

תביעה ייצוגית הוגשה כנגד איקאה בטענה שאינה עומדת בהוראות החוק בהעדר הוראות הרכבה בעברית באשר הוראות ההרכבה שלהם מבוססות על איורים ושרטוטים בלבד...

06 מאי 2018

בהתקיים תנאים מסוימים זכות קניין בנכס ניידים עוברת לקונה גם אם במקור הוצאה במרמה

רכב נמכר תמורת קבלת שיק בנקאי.  רק לאחר הפקדתו גילו המוכרים שהשיק לא היה שיק בנקאי אלא שיק רגיל והוא לא כובד על ידי הבנק, אולם בינתיים נמכר הרכב לצד שלישי...

24 מאי 2018

הפקעה חלקית שלא השביחה את יתרת המקרקעין עשויה לזכות בפיצוי בגין ירידת ערך החלקה

תכנית לפיתוח שטח באזור כרמיאל פורסמה ובתוכה תוכנן סלילת כביש באזור. הכביש האמור תוכנן לעבור בחלקות מקרקעין ולכן נדרשה הפקעה חלקית של חלקות אלה...

שיתוף