עדכוני חקיקה ופסיקה

פיצוי של עובד שעבר תאונת עבודה יופחת ככל שלא מילא אחר הוראות הבטיחות במקום העבודה

01 אוגוסט 2021
הדפסה

עובד במפעל מלח הפר את הוראות הבטיחות בכך שטיפס על מסוע לשם קשירת שק מלח במשקל טון וחצי. רגלו של עובד מפעל נמחצה באופן שהצריך 14 ניתוחים והותיר אותו עם 44% נכות בתאונת עבודה.

בית המשפט העליון קבע, כי על אף שלמעסיק אחריות עיקרית לקרות התאונה לעובד אשם תורם המפחית את הפיצוי ב-20%. החוק מטיל חובה על מעביד לנקוט אמצעים סבירים כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה, ובכלל זה עליו לוודא כי הציוד תקין ושמיש, להנהיג נהלי עבודה בטוחים, לאכוף אותם, ולתת לעובדיו הנחיות והדרכות בנוגע לסיכונים במקום העבודה ולדרכים להימנע מהם. בכל הנוגע לתאונות עבודה, הנטייה היא להקפיד עם המעביד ולצמצם בייחוס רשלנות תורמת לעובד מכיוון שחזקה כי העובד פעל לטובת המעביד ובמטרה לבצע את העבודה. אולם, גם על העובד מוטלת חובה להיזהר בביצוע עבודתו ולמלא אחר כללי זהירות שקבע המעביד ואם נמצא כי תרומתו לתאונה בולטת וברורה יש לחייבו באשם תורם, אשר נקבע על ידי מבחן פיזי-סיבתי של גרימת הנזק ועל ידי מבחן נורמטיבי של מידת האדם בהתנהגותו. כאן, אמנם המעסיק הפר את חובת הזהירות, מאחר והיו תקלות במסוע שלא תוקנו, מפסק החירום לא עבד והמעסיק לא דאג שנהלי הבטיחות ייאכפו, אולם, גם לעובד אשם תורם מכיוון שהתאונה הייתה נמנעת אלמלא הפר את הוראות הבטיחות וטיפס על המסוע. לפיכך, יש לקבוע לעובד אשם תורם המפחית את הפיצוי ב-20%.