על ייפוי כוח מתמשך במקום טלנובלה טורקית בנטפליקס
מאמרים מקצועיים

על ייפוי כוח מתמשך במקום טלנובלה טורקית בנטפליקס

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
03 אוגוסט 2021
הדפסה
PDF

סכסוכים משפחתיים הנוגעים לרכוש כאשר הורה המשפחה מבוגר ואינו במיטבו אינם מוגבלים לטלנובלות טורקית בנטפליקס, אלא שהם מציאות יום - יומית. לעיתים, סכסוכים אלה – שמחריבים את המארג המשפחתי וגורמים עוגמת נפש גדולה להורה - עשויים להגיע עד כדי מינוי אפוטרופוס על בעל הרכוש שכושרו המנטלי ירוד - וזאת במטרה למנוע לחצים ואף כפייה מצד בני המשפחה. מינוי אפוטרופוס הינו צעד דרסטי שמשמעו הגבלת חירויות ואשר ניתן להימנע ממנו בהיערכות מראש באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך הוסדרה בישראל בשנת 2016. תיקון זה הביא לחשיבה מחודשת על מוסד האפוטרופסות, בין היתר על ידי ביצור רצון הפרט הן על ידי הקמה של מוסדות פוגעניים פחות ממינוי אפוטרופוס, כגון ייפוי כוח מתמשך ומינוי תומך החלטות, והן על ידי הגבלת שיקול הדעת למינוי אפוטרופוס למי שאינו קטין, על ידי קביעת התנאים אשר רק בהתקיימם ניתן למנות אפוטרופוס, וגם אז יש לשקול לאיזה תחום, לאיזה היקף ולאיזו תקופת זמן.

להבדיל ממוסד האפוטרופסות בו נדרש אישור בית המשפט לכל פעולה, מתנהל הליך משפטי שעשוי להיות פוגעני ביותר ומרגע שניתן צו אפוטרופסות היציאה ממנו כמעט בלתי אפשרית, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח (הממנה) אינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו בעניינים המוגדרים מראש והכניסה לתוקף נעשית בדרך פשוטה ביותר וללא צורך בפניה לבית המשפט. כל עוד האדם מסוגל לדאוג לענייניו, ייפוי הכוח אינו בתוקף ומייפה הכוח עדיין יכול לערוך בו שינויים ולעדכן אותו.

במקרה שנדון בבית המשפט העליון ביוני, 2021, בנה של אישה ביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שנערך על ידי אימו ותחת זאת למנות לה אפוטרופוס בטענה שייפוי הכוח נערך תוך הפעלת לחצים מצד אחיו. בית המשפט דחה את הבקשות וקבע כי האם כשירה לנהל את ענייניה בעצמה וכאשר אדם הכשיר לנהל את ענייניו בוחר לערוך ייפוי כוח מתמשך, ככלל, הדבר עשוי להעניק לו מעין "חסינות" מפני מינוי אפוטרופוס, כאשר ההבדל בין שני הפתרונות יכול להיות תהומי מבחינת חירויות הממנה לכשלא יוכל עוד לדאוג לענייניו בעצמו.

לאור האמור, כדאי לשקול עריכת ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין ממשרד בעל ניסיון, וזאת כדי למנוע מצבים כמו זה שתואר לעיל, בהם סכסוכים משפחתיים, ובפרט סכסוכים רכושיים, שהינם פעמים רבות נחלת המציאות, מביאים לניסיונות למינוי אפוטרופוס. אותו עורך דין מוסמך יוודא הקפדה ברורה על הוראות החוק, יוודא כי הממנה כשיר לחתום על ייפוי כוח כך שיהיה קשה לערער על מעמדו של ייפוי הכוח, ויוכל גם לספק לממנה הסבר מפורט ומקיף באשר להבטחת ההתחשבות ברצונו המקסימלי לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבנות את המסמך באופן המתאים ביותר לצרכיו של הממנה ותוך התחשבות בנסיבותיו האישיות כמו גם במארג המשפחתי שלו. מעבר לחיסכון האדיר בעוגמת נפש ועלויות, את הזמן הרב שייחסך על ידי ההימנעות מסכסוכים משפחתיים בבית המשפט ניתן להעביר בצפייה בטלנובלות בנטפליקס העוסקים בסיפור חייהם של אחרים...