אפיק משפטי 235 19.07.2017

אפיק משפטי 235 19.07.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

05 יוני 2017

לא יינתן פיצוי אישי לבעל מניות בגין הפרת חובות אמון כלפי החברה ככל שלא הוכיח נזק עצמאי

חברה ובעל מניות בה הגישו תביעה נגד בעל המניות השני אשר לאחר שהפסיק לעבוד כמנהל בחברה החל לעבוד אצל מתחרה, בין היתר בטענה כי ניצל את המוניטין של החברה לשם קידום פעילותו של המתחרה...

29 יוני 2017

פסק דין שמימושו משמעו שינוי שליטה בחברה יעוכב כשמוגש עליו ערעור

פסק דין של בית משפט קבע שיש להקצות מניות בחברה כך שלאחר ההקצאה ייהפך מקבל המניות לבעל השליטה...

08 יוני 2017

הסכמה משיקול עסקי לעמלות נמוכות מהמוסכם בשל לחץ הצד השני אינה כפיה כלכלית

חברה ישראלית התקשרה עם אמריקאית העוסקת בהלוואות הון סיכון (Venture Lending) שבמסגרתן פרט לריבית ועמלות מתקבלות גם אופציות לרכישת מניות, באופן שהישראלית תקשר לקוחות לאמריקאית תמורת השתתפות בהכנסותיה. בעסקה הראשונה הסכימה הישראלית בלית ברירה לעמלה נמוכה בשל דרישת האמריקאית.  הצדדים החליפו טיוטות אך לא נחתם הסכם ולאחר זמן הודיעה האמריקאית על ביטול ההתקשרות.  הישראלית דרשה את יתרת העמלה בגין העסקה ...

04 יולי 2017

רוכש פעילות חברה יישא בתשלום זכויות עובדיה, גם אם סוכם אחרת בהסכם הרכישה

בעסקת רכישת כל נכסי חברה פעילה פוטרו העובדים וקיבלו פיצויי פיטורים.  עובדת שהיתה בתחילת הריון אותה עת נשכרה מחדש על ידי הרוכש אך פוטרה על-ידו לאחר כשבועיים. העובדת טענה כי היא זכאית מהחברה המוכרת ומהרוכש לפיצויים ולשכר מלא עד לחודשיים לאחר הלידה למרות שעבדה אצל הרוכש שבועיים בלבד...

15 יוני 2017

העדר חתימה מונע תוקף של חוזה כשמנוסח החוזה ניתן להבין שישתכלל רק עם חתימה

אדם הביא לחברה העוסקת ביזמות נדל"ן פרויקט פינוי-בינוי גדול.  לאחר שהגיעו לנוסח הסכם שהיה מקובל על שני הצדדים חתמה החברה על ההסכם אך האדם השיב כי יחתום עליו לאחר שישוב מחופשה.  לאחר מספר ימים הודיע כי הוא חוזר בו מההסכמות...

02 יולי 2017

חברה קבלנית רשאית לחלט 'דמי הרשמה' עקב הפסקת ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

חברה קבלנית סרבה להשיב דמי הרשמה ששולמו לה במעמד חתימה על טופס בקשה לרכישת יחידת דיור בפרויקט מגורים, בטענה כי הרוכשים הפסיקו את המשא ומתן בחוסר תום לב וכי על פי נוסח הבקשה היא רשאית לחלט את דמי ההרשמה כפיצוי מוסכם ככל שיוחלט על ידי המתעניינים שלא לרכוש את היחידה או לחתום על חוזה מכר...

שיתוף