אתה עובד טוב? אז כנראה שמותר לך לגנוב מהמעסיק!
מאמרים מקצועיים

אתה עובד טוב? אז כנראה שמותר לך לגנוב מהמעסיק!

נכתב על ידי

אסנת נתאי
20 נובמבר 2023
הדפסה
PDF

מנהל חשבונות של חברה בה הועסק כחמש שנים זומן לשימוע לפני פיטורין. הוא הואשם, בהתאם לבדיקה שנעשתה, כי מעל בכספי החברה. למרות שהוחלט לא לפנות למשטרה החברה איבדה אמון בו, ועל כן הוחלט לפטרו ולשלול ממנו את פיצויי הפיטורין. האם רשאי מעסיק לשלול מעובד את הפיצויים המגיעים לו על פי חוק?

קבלת פיצויי פיטורין הינה זכות חוקית המוקנית לעובד, כאשר המעסיק חייב להפריש מדי חודש, בנוסף להפרשות הפנסיוניות, גם לקופת תגמולים לפיצויים עליהם יחול סעיף מיוחד הקובע כי כספים אלה יעברו לבעלות העובד במצב בו יהא זכאי לפיצויי פיטורין . על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים החוק מאפשר למעסיק לשלול פיצויי פיטורים מעובד וזאת כאשר ניתן להראות על עבירת משמעת חמורה. עם זאת, שלילת פיצויי פיטורים (או חלקם) מעובד נעשית רק במקרים קיצוניים מאוד ורק כאשר במבחן האיזונים, נמצא כי חומרת מעשיו של העובד והנזקים שהוכח כי נגרמו למעסיק, עולים על הנסיבות האישיות של העובד אשר מגינות עליו מפני שלילת הפיצוי כאמור. החלטה בדבר שלילת הפיצוי במקרה של פיטורין צריכה להתקבל מייד ובסמוך למועד השימוע והפיטורין. נדרש להראות קשר סיבתי בין מעשי העובד לבין פיטוריו בנסיבות אלה ולא ניתן בדיעבד להחליט על שלילת הפיצויים.

כך, למשל, במקרה שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב במאי, 2022, סייעת פוטרה ממעון ילדים על רקע טענות לאלימות כלפי הפעוטות ודרשה לקבל את פיצויי הפיטורים שנשללו ממנה – כספים שבמהלך תקופת ההעסקה הופקדו עבורה בקופת הגמל. באותו מקרה, בית הדין קבע כי מעשיה החמורים של הסייעת הם הפרת משמעת חמורה המחייבת את הפעלת הסנקציה בדבר שלילת פיצויי פיטורים באופן מלא.

במקרה אחר שנדון בבית הדין הארצי לעבודה באוגוסט, 2021, חברה נסגרה עקב קשיים כלכליים ומעצם כך פוטרו כלל העובדים. החברה שללה את פיצויי הפיטורין מאחד העובדים בטענה לשימוש במשאבי החברה לשימושיו הפרטיים, כשהחברה טענה כי במעשיו הביא העובד להתדרדרות כלכלית של החברה. בית הדין קבע שהנטל להוכחת המעשים החמורים הוא על כתפי המעסיק ומדובר בנטל מוגבר יותר ויותר ככל שמדובר בהאשמה חמורה יותר, כגון גניבה. באותו מקרה בית הדין לא קיבל את טענת המעסיק זו מכיוון שלא הוכח קשר סיבתי ישיר בין מעשי העובד לבין פיטוריו. להבדיל, בעניין שנדון בבית הדין הארצי לעבודה ביולי, 2023, אושרה שלילה של רק מחצית מכספי הפיצויים למרות שהוכח שהעובד גנב כספים מהחברה וזאת מתוך שקילת נסיבותיו האישיות של העובד אשר הועסק במשך זמן ניכר בחברה בתפקיד ניהולי וכעת למעשה איבד אפשרות תעסוקה עתידיות וכיוון שמעשי הגניבה – לגישת בית הדין – לא היו בהיקפים משמעותיים ובצורה שיטתית. במקרה אחר שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה באוקטובר, 2023, נקבע כי אמנם מעשי העובד נמצאים ברף חומרה גבוה שכן המעסיק הצליח להוכיח כי העובד מכר ציוד של החברה וקיבל תמורה במזומן אולם במבחן האיזונים כיוון שמדובר בעובד שעבד פרק הזמן ארוך לשביעות רצון המעסיק, שלילת מקור פרנסתו העיקרי ועצם פיטוריו בגיל מבוגר נשללו ממנו רק 65% מהפיצויים.

כך, ניתן לראות כי על המעסיק לבצע איזונים עדינים ומורכבים בין שאיפתו לשלול פיצויי פיטורין מעובד שסרח ובין יכולתו לעשות כן ובטרם תתקבל החלטה כאמור, בין לשם כיסוי הנזקים להם גרם העובד ובין כאמצעי ענישה, מוצע להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.