פסקי דין

תא (נצ') 9668-12-16 יחיא אבו זינב נ' עז' המנוחה מרי חנא ז"ל - חלק 4

04 אוגוסט 2020
הדפסה

81. בענייננו עסקינן בחוזה שקוים במלואו שולמה תמורה (ראו סע' 8 וסע' 21 לנ'2) והועברה חזקה בחלקה לידי הנתבעים, כאשר אף אחד מהצדדים לחוזה אינו מבקש להביא לבטלותו. אף התובע דנן שהינו בכלל צד ג' להסכם לא עתר לסעד של בטלות הסכם המתנה ואף לא ביקש לתקן את התביעה ולהורות על ידי הוספת סעד של ביטול ההסכם, ודי בכך כדי לדחות התביעה. כמו כן, עסקינן באי חוקיות שהיא אגבית (אינצידנטלית) למהות ההתקשרות. אי החוקיות אינה עומדת בליבת החוזה, מטרתו של הסכם לא היתה להונות את רשויות המס, שכן מדובר בעסקת מקרקעין רגילה למכירת זכויות שניתן לבצעה באופן חוקי לו דווחה העסקה כעסקת מכר רגילה רשויות המס. יתרה מכן במקרה דנן, אין המדובר ב"צד ג' תם לב אשר קיום החוזה עלול לפגוע בו", אשר לגביו ניתן לומר, כי זה המקרה בו ראוי שלא להורות על קיומו של החוזה. המדובר בתובע חסר תום לב אשר התקשר בעסקה נוגדת כאשר ידע על העסקה המוקדמת בזמן. יתרה מכן מדובר בחוקיות שניתן להסירה, וזאת באמצעות דיווח על העסקה כעסקת מכר לרשויות המס, ובכך לרפא את אי החוקיות.
בשל כל אלה אי דוחה את הטענה של התובע בדבר בטלותו של ההסכם.

82. בסיכומיו טען התובע, כי שיקול נוסף שבו יש להתחשב בו במקרה דנן הוא, כי הסכם המתנה וייפוי הכוח שניתן לביצוע של הסכם המתנה נוקבים במספר ת.ז. שגוי של המוכר, הנתבע 3. לאמור בייפוי כוח זה כלל לא ניתן לעשות שימוש. לטענתו "שיקול זה אף הוזכר בעניין קוזניצקי [הכוונה לע"א 6667/10 שאוזכר לעיל] הנ"ל ויש מקום להתחשב בו במקרה דנן משהתובע מעורב בו כצב שלישי".

83. הטענה נדחית. מדובר בטעות סופר במספר ת"ז של הנתבע 3 (אף בנסח הרישום שצורף כנספח ב לתובענה צוין כי תוקנה טעות סופר) אין המדובר בטעות מהותית, ולבטח אין ליתן לצד ג' חסר תום לב להיבנות מטעות סופר זו.
לפיכך, הרי שגם הטענה הנ"ל של התובע נדחית בזאת.

סוף דבר:
84. דין התביעה להידחות.

85. בתובע ישלם לנתבעים 1-2 יחדיו הוצאות משפט בסך כולל של 30,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, י"ד אב תש"פ, 04 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

יונתן אברהם

עמוד הקודם1234