הֲרָצַחְתָּ, וְגַם-יָרָשְׁתָּ? אם אתה נושא משרה בחברה ולא נגרם לה נזק – הכול בסדר
מאמרים מקצועיים

הֲרָצַחְתָּ, וְגַם-יָרָשְׁתָּ? אם אתה נושא משרה בחברה ולא נגרם לה נזק – הכול בסדר

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
20 מרץ 2021
הדפסה
PDF

חברה משלמת על שירותי ניקיון כ-100,000 שקלים בחודש. המנכ"ל החדש מחליף את צוות הניקיון בספק אחר שגובה רק 75,000 שקלים לחודש, אבל "שוכח" לספר שספק השירותים החדש הוא חבר ילדות שלו. אין ספק שזו הפרת אמונים בוטה, אך האם נושא המשרה מחויב לפצות על כך את החברה?

חוק החברות מטיל חובות על נושאי משרה בחברה כדי להבטיח שפעולותיהם ישרתו את טובת החברה. כך, נושאי משרה בחברה כפופים לחובת זהירות בעת ביצוע תפקידם וכן לחובת אמונים , לפיה על הדירקטור לפעול לטובת החברה כמו גם להימנע מביצוע פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין טובת החברה לבין טובתו האישית.

החוק קובע, כי הפרת חובות אלה נחשבת הפרת חוזה מול החברה ולכן, ככלל, כשלא נגרם נזק לחברה אותם נושאי משרה לא יחויבו בפיצוי החברה. כך, למשל, בעניין שנדון בבית המשפט הכלכלי בתל-אביב ביולי, 2019, על אף שדירקטורים בחברה חילקו דיבידנד באופן שגם לכניסת החברה לחובות, לא הוטל עליהם לפצות את החברה מכיוון שבסופו של דבר לא נגרם נזק לחברה. יש לציין, כי בנסיבות מסוימות יכול ותוטל אחריות פלילית על נושאי משרה שפעלו שלא לטובת החברה, אולם מדובר במקרים קיצוניים בהם נושא המשרה פעל בניגוד עניינים לשם קבלת דבר במרמה או ביצע עבירות על פי חוק ניירות ערך.

בפועל, מצב חוקי זה, יחד עם העובדה שטחנות הצדק טוחנות לאט ובתי המשפט נוהגים לנסות ולקדם פשרות כדי לחסוך את הצורך לדון בתיקים, מעודד ניהול תרמיתי של חברות (כל עוד, כמובן, קשה יהיה להוכיח את הנזק לחברה). או בנוסח המקובל במַאפְיָה: אין בעיה להרביץ, אבל לא להשאיר סימנים...

נראה שהפתרון הנכון הוא שהמחוקק יקבע פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק, כפי שקיים בעבירות לשון הרע, הפרת חובת פרטיות, עוולות מסחריות ובמקרים מסוימים גם בהפרת חוגי המגן של דיני העבודה או, לחלופין, לאפשר הטלת פיצויים עונשיים . לחלופין, עד שהמחוקק יקבע זאת, מן הראוי שבתי המשפט ישתמשו בכלי של הטלת "הוצאות משפט" על נושא המשרה אשר חטא כדי לשפות את החברה לפחות במקצת על נזקיה. כלי זה לא ישפה את החברה על הנזק, אבל לפחות ירתיע נושאי משרה אחרים שלא לפעול כך. להבדיל מהמצב כיום שחברות נמנעות מלפתוח בהליכים מכיוון שעלות ההליכים גבוהה ובסופו של דבר לא תוחזר לחברה גם אם תנצח בתיק.

בכל מקרה, חשוב מאוד לחברה להיות מלווה באופן שוטף בעורך דין בעל ניסיון בתחום החברות אשר יוכל לסייע לפקח על התנהלות נושאי המשרה ולוודא התנהלות נכונה, כמו גם לוודא מנגנונים אחרים שלפחות יצמצמו את הסיכון להפרה של חובות האמון של נושאי המשרה.